Cover

2024

Udkast til slutdokument: FN's Summit of the Future i 2024.

Høringssvar: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Henvendelse: Husk at inddrage civilsamfundet i planlægningen af Summit of the Future

Henvendelse: Henvendelse til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen om situationen i Gaza

Svarbrev: Tak for Jeres vigtige bidrag

2023

Nyt politikpapir: Rettigheder i det digitale informationssamfund, udarbejdet af FN-forbundets menneskerettighedsudvalg.

Brev til Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad Bek: Hjælp med en afklaring til de evakuerede afghanere i Danmark.

Europæiske FN-forbund i fælles opråb: Stop krigen i Ukraine.

Svar fra Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad Bek i sagen om afghanske flygtninge.

Ny folder: Ungdomserklæring om transformation af uddannelse.

Opfordring til det danske Folketing og regering: Ratificer FN’s traktat om forbud mod atomvåben.

Palæstina og Israel - hvor bliver freden og menneskerettighederne af?

Debatindlæg af Tue Magnussen fra FN-forbundets menneskeretsudvalg i forbindelse med FN's Internationale Flygtningedag: Danmark skal tage mange flere kvoteflygtninge.

Kronik fra Tue Magnussen, medlem af FN-forbundets menneskeretsudvalg: Danmark svigter arbejdet mod tortur.

Debatindlæg fra Tue Magnussen, medlem af FN-forbundets menneskeretsudvalg: Brug Rebilddagen til at minde USA om at lukke Guantanamo.

Kronik fra FN-forbundets menneskeretsudvalg: Danmark bør sige nej til atomvåben

Debatindlæg fra Tue Magnussen, medlem af FN-forbundets freds- og konfliktudvalg: Konventionen forpligter Danmark til at sige fra over for Biden 

Notat ifm. Forsvarsforliget: Danske bidrag til FN’s fredsoperationer

Brev til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen: Den danske regering skylder en udmelding om situationen i Israel og Palæstina

'Vores udledning vores ansvar': Tilslutning til nyt policy paper fra 92- gruppen og Globalt Fokus

Alternative report: FN-forbundet er medunderskriver på denne rapport, der er sendt til FN's Menneskerettighedskontor i Geneve

P1 Debat: Våbenhvile i Gaza?: FN-forbundets forperson Jens Christian Wandel er i panelet

Henvendelse til erhvervsminister Morten Bødskov: Støtte til handleplan om og for iværksætteri hos mennesker med handicap

Underskriftsindsamling: Ceasefire now!: Et initiativ af Crisis Action

Høringssvar til lov om ændring af årsregskabsloven: Et initiativ af 92-gruppen

Læserbrev af næstforperson Finn Reske-Nielsen om Israel/Gaza: Nye initiativer er nødvendige

Rapport fra 2. møde mellem deltagerstaterne i Traktat om forbud mod atomvåben: John Kierulf deltog i mødet på vegne af FN-forbundet

 

2022

Brev til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye: Giv de evakuerede afghanske flygtninge en afklaring.

Brev til udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Morten Bødskov: To konkrete forslag til ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi.

100 blå gule busser: Der er krig i Ukraine.

Er I klar til at lukke FN? Indlæg ved Danmarks faste repræsentant ved FN.

Human Development Report 2022. UNDP beregner det menneskelige udviklingsindex.

Danmark til FN's Generalforsamling. Danmarks kandidatur til FN’s Sikkerhedsråd 2025-26 er nu offentligt.

Spotlight-rapporten 2022: Udfordringer for Danmarks opfyldelse af verdensmålene.

Brev til statsminister Mette Frederiksen: Behovet for Danmarks udviklingsbistand er større ude i verden end herhjemme. 

Verdens FN-forbund i fælles opråb: Vi er bekymrede for verdens sundhed.

Vores Fælles Dagsorden: FN og Hardy Hansen, Netværket for Velfærd og Demokrati og Kjeld Aakjær, medlem af FN-forbundet, gør status.

 

2021

Spotlightrapporten 2021. Udfordringer for Danmarks opnåelse af Verdensmålene i perioden 2017 - 2021. 

Høringssvar fra 92-gruppen angående EU-Kommissionens forslag Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Fælles, global opfordring til FN’s Sikkerhedsråd om at indføre et våbenembargo mod militærjuntaen i Myanmar. 

70/30: Position fra 92-gruppen og Globalt Fokus om den danske klimafinansiering

Informationspapir om Nagorno-Karabakhkonflikten

Brev til Flemming Møller Mortensen vedr. ny udviklingspolitisk og humanitær strategi

92-gruppens input til strategiske prioriteter i en ny udviklingspolitisk strategi

Høringssvar i regi af 92-gruppen til EU-kommissionen angående ny EU-lovgivning om ansvarlig virksomhedsadfærd.

Fælles NGO-indspil til en dansk, global klimastrategi. 


2020 

Tale til demonstration om Vestsahara, den 19. december 2020.

A new peace process must be initiated in Western Sahara. Fælles nordisk udtalelse. 

Om udformning af klimalovens globale afrapportering & Om EU-initiativ om god selskabsledelse og due diligence. Høringssvar fra 92-gruppen til regeringen. FN-forbundet er medunderskriver på dem begge. 

Henvendelse til de udenrigspolitiske ordførere vedr. situationen i Mellemøsten

Konflikten i Vestsahara eskalerer, og Danmark skal engagere sig. Åbent brev til Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod & udtalelse i samme anledning: Der er risiko for en altomfattende krig i Vestsahara – Danmark bør engagere sig.  Svar fra Udenrigsministeriet på henvendelsen.

De glemte konflikter: Ukraine. En fremstilling udarbejdet af en arbejdsgruppe under FN-forbundets fred- og konfliktløsningsudvalg.  

Universal Periodic Review. Coalition Final Report 2020. Fælles NGO-rapport til FN's Menneskerettighedsråd vedr. menneskerettighederne i Danmark

The Responsibility to Protect. Politikpapir om arbejdet for at forhindre massive og grusomme forbrydelser, og hvordan Danmark kan spille en positiv rolle i forhold til at håndtere de udfordringer, der stadig er. Se også resumé & anbefalinger. 

NGO-anbefalinger til erhvervsminister Simon Kollerup vedr. Danmarks Grønne Fremtidsfond og dansk indsats for fossilfri eksportkredit 

Spotlight-rapporten: Udfordringer for Danmarks opnåelse af Verdensmålene - i lyset af Coronakrisen. Civilsamfundets anbefalinger til politisk handling for Verdensmålene. 

Anerkend Palæstina nu. Udtalelse vedr. Israels planer om yderligere annektering af Vestbredden.  

Derfor ønsker vi mere ansvarstagen i VestsaharaHenvendelse til den franske ambassadør i Danmark. 

Civilsamfundets anbefalinger til regeringens handlingsplan for implementering af 2030-dagsordenen og opnåelse af Verdensmålene. Henvendelse til finansminister Nikolaj Wammen i regi af Globalt Fokus og 92-gruppen. 

Virksomheders ansvar for menneskerettighederne. Henvendelse til udenrigsministeren vedr. UN Guiding Principles on Business and Human Rights. 

FN, Arktis og Grønland. Politikpapir om den retlige udvikling og de vedtagne instrumenters betydning for at sikre, at det internationale samfund påtager sig et fælles ansvar for Arktis.

Nu må det internationale samarbejde styrkes. Udtalelse om behovet for et styrket internationalt samarbejde i lyset af Covid-19 pandemien.

Udkast til klimaloven lever ikke op til den politiske aftale bag. Høringssvar i regi af 92-gruppen.