Cover

2021

. Spotlightrapporten 2021. Udfordringer for Danmarks opnåelse af Verdensmålene i perioden 2017 - 2021. 

. Høringssvar fra 92-gruppen angående EU-Kommissionens forslag Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

. Fælles, global opfordring til FN’s Sikkerhedsråd om at indføre et våbenembargo mod militærjuntaen i Myanmar

. 70/30: Position fra 92-gruppen og Globalt Fokus om den danske klimafinansiering

. Informationspapir om Nagorno-Karabakhkonflikten

. Brev til Flemming Møller Mortensen vedr. ny udviklingspolitisk og humanitær strategi

. 92-gruppens input til strategiske prioriteter i en ny udviklingspolitisk strategi

. Høringssvar i regi af 92-gruppen til EU-kommissionen angående ny EU-lovgivning om ansvarlig virksomhedsadfærd.

. Fælles NGO-indspil til en dansk, global klimastrategi. 


2020 

. Tale til demonstration om Vestsahara, den 19. december 2020.

A new peace process must be initiated in Western Sahara. Fælles nordisk udtalelse. 

. Om udformning af klimalovens globale afrapportering & Om EU-initiativ om god selskabsledelse og due diligence. Høringssvar fra 92-gruppen til regeringen. FN-forbundet er medunderskriver på dem begge. 

. Henvendelse til de udenrigspolitiske ordførere vedr. situationen i Mellemøsten

Konflikten i Vestsahara eskalerer, og Danmark skal engagere sig. Åbent brev til Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod & udtalelse i samme anledning: Der er risiko for en altomfattende krig i Vestsahara – Danmark bør engagere sig.  Svar fra Udenrigsministeriet på henvendelsen.

. De glemte konflikter: Ukraine. En fremstilling udarbejdet af en arbejdsgruppe under FN-forbundets fred- og konfliktløsningsudvalg.  

. Universal Periodic Review. Coalition Final Report 2020. Fælles NGO-rapport til FN's Menneskerettighedsråd vedr. menneskerettighederne i Danmark

. The Responsibility to Protect. Politikpapir om arbejdet for at forhindre massive og grusomme forbrydelser, og hvordan Danmark kan spille en positiv rolle i forhold til at håndtere de udfordringer, der stadig er. Se også resumé & anbefalinger

. NGO-anbefalinger til erhvervsminister Simon Kollerup vedr. Danmarks Grønne Fremtidsfond og dansk indsats for fossilfri eksportkredit 

. Spotlight-rapporten: Udfordringer for Danmarks opnåelse af Verdensmålene - i lyset af Coronakrisen. Civilsamfundets anbefalinger til politisk handling for Verdensmålene. 

. Anerkend Palæstina nu. Udtalelse vedr. Israels planer om yderligere annektering af Vestbredden.  

Derfor ønsker vi mere ansvarstagen i VestsaharaHenvendelse til den franske ambassadør i Danmark. 

. Civilsamfundets anbefalinger til regeringens handlingsplan for implementering af 2030-dagsordenen og opnåelse af Verdensmålene. Henvendelse til finansminister Nikolaj Wammen i regi af Globalt Fokus og 92-gruppen. 

. Virksomheders ansvar for menneskerettighederne. Henvendelse til udenrigsministeren vedr. UN Guiding Principles on Business and Human Rights. 

. FN, Arktis og Grønland. Politikpapir om den retlige udvikling og de vedtagne instrumenters betydning for at sikre, at det internationale samfund påtager sig et fælles ansvar for Arktis.

. Nu må det internationale samarbejde styrkes. Udtalelse om behovet for et styrket internationalt samarbejde i lyset af Covid-19 pandemien.

. Udkast til klimaloven lever ikke op til den politiske aftale bag. Høringssvar i regi af 92-gruppen.