Megafon

. The Responsibility to Protect. Politikpapir om arbejdet for at forhindre massive og grusomme forbrydelser, og hvordan Danmark kan spille en positiv rolle i forhold til at håndtere de udfordringer, der stadig er. 

. NGO-anbefalinger til erhvervsminister Simon Kollerup vedr. Danmarks Grønne Fremtidsfond og dansk indsats for fossilfri eksportkredit 

. Spotlight-rapporten: Udfordringer for Danmarks opnåelse af Verdensmålene - i lyset af Coronakrisen. Civilsamfundets anbefalinger til politisk handling for Verdensmålene. 

. Anerkend Palæstina nu. Udtalelse vedr. Israels planer om yderligere annektering af Vestbredden.  

Derfor ønsker vi mere ansvarstagen i VestsaharaHenvendelse til den franske ambassadør i Danmark. 

. Civilsamfundets anbefalinger til regeringens handlingsplan for implementering af 2030-dagsordenen og opnåelse af Verdensmålene. Henvendelse til finansminister Nikolaj Wammen i regi af Globalt Fokus og 92-gruppen. 

. Virksomheders ansvar for menneskerettighederne. Henvendelse til udenrigsministeren vedr. UN Guiding Principles on Business and Human Rights. 

. FN, Arktis og Grønland. Politikpapir om den retlige udvikling og de vedtagne instrumenters betydning for at sikre, at det internationale samfund påtager sig et fælles ansvar for Arktis.

. Nu må det internationale samarbejde styrkes. Udtalelse om behovet for et styrket internationalt samarbejde i lyset af Covid-19 pandemien.

. Udkast til klimaloven lever ikke op til den politiske aftale bag. Høringssvar i regi af 92-gruppen.