Arktis UN Photo / Mark Garten
29. april 2020

FN, Arktis og Grønland

Et nyt politikpapir fra FN-forbundet giver et overblik over den retlige udvikling og de vedtagne instrumenters betydning for at sikre, at det internationale samfund påtager sig et fælles ansvar for Arktis.

Nordpolen med omliggende hav- og landområder tiltrækker sig stadig større interesse både fra de stater, der grænser op til Arktis, Danmark/Grønland, Canada, USA, Rusland og Norge og fra lande, der som følge af klimaforandringerne påvirkes af isafsmeltningen fra Arktis. At forlige de mange forskellige nye interesser af især økonomisk, sikkerhedspolitisk og klimapolitisk karakter er en global udfordring, der kræver et globalt svar. Heldigvis er der i det internationale samfund regler og retningslinjer.

Arktis er ikke et retstomt område. Arktis har været beboet i tusinder af år i modsætning til Antarktis, der er ubeboet. Områderne i Arktis under national jurisdiktion er reguleret af kyststaternes lovgivning. Derudover er Arktis omfattet af en række folkeretlige regler, herunder særligt FN’s Havretskonvention af 1982, der indeholder detaljeret regulering af eksempelvis sejladsrettigheder og forvaltning af ressourcer.

Læs politikpapiret her. 

Arbejdsgruppen bag politikpapiret har efterfølgende modtaget supplerende spørgsmål vedr. danske sager ved Den internationale Domstol i Haag (vedr. maritime afgrænsningsspørgsmål), forvaltningen af sjældne jordarter med mere. Læs svarene her.