Lokale kredse & netværk

Vi har lokale kredse i København, Nordjylland og på Fyn, og mere uformelle netværk i Aarhus og Viborg. De afholder debatter, deltager i festivaler, blander sig i den lokale politiske debat… og meget mere.

Gennem dit medlemskab af FN-forbundet kan du være med og sikre at globalt ansvar også får rod i dit lokalområde. Er det noget for dig? Så kontakt os på [email protected] eller kontakt dem direkte:  

FN-forbundet Fyn | Vores yngste kreds, der blev etableret i 2018. Følg med på deres Facebook-side eller kontakt formand Siw Busborg på [email protected]

FN-forbundet København | Vores ældste kreds, der har haft rigtigt meget vind i sejlene de sidste par år. Blandt - meget - andet stod de bag initiativet til civilsamfundets skyggerapport på Københavns Kommunes implementering af Verdensmålene. Følg med i deres Facebook-gruppe eller kontakt forperson Ditte Ingemann på [email protected]

FN-forbundet Nordjylland | Kom til familien i 2014 og har siden haft en lang række af store og små aktiviteter i og omkring Aalborg og samarbejder med bl.a. Aalborg Universitet og Aalborg Kommune - ikke mindst i relation til etableringen af Aalborg Kommunes Bæredygtighedsråd. Følg med i deres arbejde på deres Facebook-side eller kontakt formand Finn Reske-Nielsen på [email protected]