Oplysning

 

Folkeoplysning er en grundsten i vores arbejde i FN-forbundet og på den måde med i alt, hvad vi laver både af lokalt og landsdækkende karakter lige fra afholdelse af debatter, fyraftensmøder og konferencer, deltagelse i festivaller og folkemøder, udgivelse af kronikker og læserbreve og meget mere. 

Af helt konkrete redskaber og tilbud til at oplyse om FN og FN's arbejde har vi