Foreningen

Som forening er er Landsmødet vores øverste myndighed. Det finder sted hvert år i løbet af foråret og foregår over en dag, hvor alle medlemmer kan deltage og stemme. Landsmødet vælger forretningsudvalg og bestyrelse, der varetager ledelsen mellem landsmødesamlingerne. 

Her på siden finder du vores vedtægter, referater fra Landsmøder og bestyrelsesmøder, årsregnskaber m.m. 

.FN-forbundets vedtægter 

.Bestyrelsesmøder i indeværende landsmødeperiode 
28. november 2018  | 28. januar 2019 11. april 2019 

.Referat fra Landsmøde 2018