Eksterne repræsentanter

Oversigt over FN-forbundets repræsentanter i organisationer, institutioner og samarbejdsfora per 30. august 2022:

 

Repræsentationer i forhold til bæredygtig udvikling:

CISU, Civilsamfund i Udvikling: Victoria Davidsen

Globalt Fokus: Victoria Davidsen

92-gruppen: Torleif Jonasson og Victoria Davidsen

SDG arbejdsgruppen: Jørgen Estrup, Torleif Jonasson, Ditte Ingemann, Lars Josephsen (suppleant)

Mellemfolkeligt Samvirkes Råd: *Berit Asmussen

 

Humanitære og menneskerettighedsrelaterede repræsentationer:

Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab: Jørgen Estrup og Ole Olsen

Dansk-Russisk Forenings partnerskabskreds: *Jørgen Estrup

Erhvervsstyrelsens Multistakeholder gruppe for Internet Governance: Lena Jørgensen

Rådet for Menneskerettigheder: Jørgen Estrup og Lena Jørgensen (suppleant)

Rådet for Menneskerettigheders UPR-udvalg: Jørgen Estrup og Lena Jørgensen (suppleant)

Udenrigsministeriets kontaktudvalg vedr. menneskerettigheder: Jørgen Estrup og Lena Jørgensen (suppleant)

UNICEF Danmark: Lena Jørgensen, Finn Reske-Nielsen og Victoria Davidsen

Østersø NGO Netværk, Danmark: Kim Frederichsen

Kvinderådet: Lena Jørgensen, Ditte Ingemann Hansen, Hanne Severinsen, Roja Moore (suppleant)

 

Fred- og konfliktløsningsrelaterede repræsentationer:

Control Arms: Kurt Mosgaard

DanWatch: Ditte Ingemann Hansen og Lena Jørgensen (suppleant)

[EU Russia Civil Society Forum: Kim Frederichsen vil færdiggøre ansøgningen til dette]

International Coalition for the Responsibility to Protect: Louise Martinussen

RIKO, Rådet for International Konfliktløsning: Finn Reske-Nielsen og Victoria Davidsen (suppleant)

 

Organisatoriske repræsentationer o.lign. (primært ex officio):

Dansk Folkeoplysnings Samråd: Torleif Jonasson, Karin Munkholm

Esperantoforeningens fondsbestyrelse: *Flemming Thøgersen 

Nordiske generalsekretær- og formandsmøder: *Torleif Jonasson og *Jens Christian Wandel

Stop Sult Fondens bestyrelse: *Trine Marqvard Jensen

WFM: Flemming Thøgersen og *Bente Nielsen (treasurer)

WFUNA: *Torleif Jonasson (medlem af ExCo), Jens Christian Wandel og Ditte Ingemann Hansen

 

Andre ’administrative’ repræsentationer (ex officio):

Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariatsledernetværk: *Torleif Jonasson

Dansk Folkeoplysnings Samråds Kommunikationsforum: *kommende kommunikationsmedarbejder

 

* De med stjerne markerede repræsentationer er personlige udpegninger, valg el. lign.