Eksterne repræsentanter

Oversigt over FN-forbundets repræsentanter i organisationer, institutioner og samarbejdsfora

 

Repræsentationer relateret til bæredygtig udvikling

 

CISU, Civilsamfund i Udvikling: Holger Hansen

Globalt Fokus: *Jørgen Estrup (medlem af styregruppen) og Torleif Jonasson

92-gruppen: *Torleif Jonasson (formand) og Berit Asmussen

Post-2015 arbejdsgruppen: Jørgen Estrup, Lars Josephsen og Torleif Jonasson

Mellemfolkeligt Samvirkes Råd: (Berit Asmussen opstillet ved valget i marts 2019)

Verdens Bedste Nyheder: *Torleif Jonasson (bestyrelsen pva. 92-gruppen)

 

Humanitære og menneskerettighedsrelaterede repræsentationer:

 

Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab: Jørgen Estrup, Ole Olsen, Ditte Ingemann

Dansk Flygtningehjælps asyludvalg: Ole Olsen

Dansk-Russisk Forenings partnerskabskreds: *Jørgen Estrup

Erhvervsstyrelsens Multistakeholder gruppe for Internet Governance: Lena Jørgensen

Rådet for Menneskerettigheder: Jørgen Estrup og Lena Jørgensen (suppleant)

Rådet for Menneskerettigheders UPR-udvalg: Jørgen Estrup og Lena Jørgensen (suppleant)

Rådet for Menneskerettigheders ligebehandlingsudvalg: Lena Jørgensen

Udenrigsministeriets kontaktudvalg vedr. menneskerettigheder:

Jørgen Estrup og Lena Jørgensen (suppleant)

UNICEF Danmark: Lena Jørgensen, Kurt Mosgaard og Finn Reske-Nielsen

Østersø NGO Netværk, Danmark: Siw Busborg og Hanne Severinsen

 

Fred- og konfliktløsningsrelaterede repræsentationer:

 

Control Arms: John Kierulf

DanWatch: Lave Broch

International Coalition for the Responsibility to Protect: Flemming Thøgersen

RIKO, Rådet for International Konfliktløsning: Kurt Mosgaard

 

Organisatoriske repræsentationer o.lign.:

 

Dansk Folkeoplysnings Samråd: Flemming Thøgersen og Torleif Jonasson

Esperantoforeningen: *Flemming Thøgersen

Nordiske generalsekretær- og formandsmøder: *Torleif Jonasson og *Jørgen Estrup

Stop Sult Fondens bestyrelse: *Trine Marqvard Jensen

WFM: *Jørgen Estrup (medlem af Council) og *Bente Nielsen (treasurer)

WFUNA: *Torleif Jonasson (medlem af ExCo), Jørgen Estrup og Trine Marqvard Jensen

 

Andre ’administrative’ repræsentationer:

 

Globalt Fokus’ ledernetværk: *Torleif Jonasson

Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariatsledernetværk: *Torleif Jonasson

Dansk Folkeoplysnings Samråds Kommunikationsforum: *Anne Marie Wium-Andersen

 

* De med stjerne markerede repræsentationer er personlige udpegninger, valg el. lign.