Eksterne repræsentanter

Oversigt over FN-forbundets repræsentanter i organisationer, institutioner og samarbejdsfora

 

Repræsentationer relateret til bæredygtig udvikling

 

CISU, Civilsamfund i Udvikling: Holger Hansen

Globalt Fokus: Torleif Jonasson

92-gruppen: *Torleif Jonasson (formand) og Berit Asmussen

SDG-arbejdsgruppen: Jørgen Estrup, Torleif Jonasson, Berit Asmussen og Lars Josephsen (suppleant)

Mellemfolkeligt Samvirkes Råd: *Berit Asmussen

Verdens Bedste Nyheder: *Torleif Jonasson (bestyrelsen pva. 92-gruppen)

 

Humanitære og menneskerettighedsrelaterede repræsentationer:

Globalt Fokus' arbejdsgruppe vedr. interessevaretagelse i FN's Menneskerettighedsråd: Jørgen Estrup og Lena Jørgensen 

Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab: Jørgen Estrup og Ole Olsen

Dansk Flygtningehjælps asyludvalg: Ole Olsen

Dansk-Russisk Forenings partnerskabskreds: *Jørgen Estrup

Erhvervsstyrelsens Multistakeholder gruppe for Internet Governance: Lena Jørgensen

Rådet for Menneskerettigheder: Jørgen Estrup og Lena Jørgensen (suppleant)

Rådet for Menneskerettigheders UPR-udvalg: Jørgen Estrup og Lena Jørgensen (suppleant)

Rådet for Menneskerettigheders ligebehandlingsudvalg: Lena Jørgensen

Udenrigsministeriets kontaktudvalg vedr. menneskerettigheder: Jørgen Estrup og Lena Jørgensen (suppleant)

UNICEF Danmark: Lena Jørgensen, Finn Reske-Nielsen og Victoria Davidsen 

Østersø NGO Netværk, Danmark: Hanne Severinsen

 

Fred- og konfliktløsningsrelaterede repræsentationer:

 

Control Arms: Ingen udvalgt endnu

DanWatch: Ditte Ingemann Hansen og Lena Jørgensen (suppleant)

EU Russia Civil Society Forum: Kim Frederichsen 

International Coalition for the Responsibility to Protect: Flemming Thøgersen

RIKO, Rådet for International Konfliktløsning: Finn Reske-Nielsen og Victoria Davidsen (suppleant) 

 

Organisatoriske repræsentationer o.lign.:

 

Dansk Folkeoplysnings Samråd: Flemming Thøgersen og Torleif Jonasson

Esperantoforeningen: *Flemming Thøgersen

Nordiske generalsekretær- og formandsmøder: *Torleif Jonasson og *Jens Wandel

Stop Sult Fondens bestyrelse: *Trine Marqvard Jensen

WFM: *Jørgen Estrup (medlem af Council) og *Bente Nielsen (treasurer)

WFUNA: *Torleif Jonasson (medlem af ExCo), Jens Wandel og Ditte Ingemann

 

Andre ’administrative’ repræsentationer:

 

Globalt Fokus’ ledernetværk: *Torleif Jonasson

Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariatsledernetværk: *Torleif Jonasson

Dansk Folkeoplysnings Samråds Kommunikationsforum: *Anne Marie Wium-Andersen

 

* De med stjerne markerede repræsentationer er personlige udpegninger, valg el. lign.