Advocacy

Bæredygtighed og sikkerhed lader sig ikke definere af landegrænser. Derfor har vi brug for et stærkere FN – og for at Danmark lever op til de internationale aftaler og konventioner.

Danmark har en stolt historie inden for humanitært engagement og udvikling, men kigger man til tallene alene, viser de et fald i fordelingen til det multilaterale område fra 41% i 2004 til 30% i 2017. Ser man på den multilaterale bistand til FN, så ser det endnu værre ud: fra 19% i 2004 til 10% i 2017.

Med en stærk multilateral bistand vil man kunne sikre:

  • lavere transaktionsomkostninger, lavere priser på produkter og services i kraft af større samlede indkøb;
  • reducerede udgifter i modtagerlandene ved ikke at skulle tilpasse sig forskellige krav og retningslinjer;
  • bedre udnyttelse af komparative fordele i ekspertise, fremfor at enkelte bilaterale donorer hver især skal være eksperter på de samme områder;
  • forbedret donorharmonisering, øge kvaliteten hos mere ineffektive bilaterale donorer, samt sikre bedre international arbejdsdeling på bistandsområdet;
  • større effekt ved grænseoverskridende bistandsproblemer, f.eks. klimaforandringer, og en større legitimitet, især på rettighedsområdet.

Det gør fortalerarbejdet til en anden grundsten i vores arbejde. 

Gennem direkte møder, deltagelse i debatter, netværk, høringssvar og rapporter og meget mere søger vi at præge lokal- og landspolitikere til at efterleve de internationale aftaler og konventioner og ikke mindst at fastholde den multilaterale bistand til FN’s arbejde. Det sker overvejende med hjælp fra 

Se for eksempel vores udgivelse om Responsibility to Protect eller vores idépapir op til forsvarsforliget 2018