Vores arbejde nationalt

Sammen med de af vores medlemmer, der vælger at være aktive igennem vores kredse og netværk, arbejder vi i hele landet - lokalt, nationalt og internationalt for at styrke interessen og kendskabet til FN og FN's 17 Verdensmål. 

Det sker gennem oplysning og gennem advocacy og på et tværpolitisk grundlag for at sikre den folkelige og den politiske forankring af, hvad FN står for. 

Fordi vi tror på globalt ansvar.