Forretningsudvalg og bestyrelse


Forperson 
Jens Christian Wandel

Næstforperson 
Finn Reske-Nielsen
 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Anne Sophie Callesen (Det Radikale Venstre)

Christian Juhl

Holger Hansen

Irina Bjørnø (Dansk-Russisk Forening, suppleant)

Jørgen Estrup

Karin Munkholm

Kim Frederichsen

Kristine Amalie Rostgård (SF)

Lena Jørgensen (Den Danske Helsinki Komité for Menneskerettigheder)

Mette Gjerskov (Socialdemokratiet)

Ole Olsen

Rita Offersen (Soroptimist International Danmark)

Victoria Davidsen