Forretningsudvalg og bestyrelse


Landsformand 
Jens Christian Wandel

Næstformand 
Ditte Ingemann Hansen
 
Hovedkasserer
Flemming Thøgersen (Fora)
 
Bestyrelsen
 
Berit Holbech Asmussen
 
Caroline Lauritsen
 
Finn Reske-Nielsen 
 
Hanne Severinsen (Venstre) 
 
Holger Hansen 

Jørgen Estrup

Kim Frederichsen (Dansk Russisk Forening)

Lena Jørgensen (Den Danske Helsinki Komité for Menneskerettigheder)
 
Mette Annelie Rasmussen (Radikale Venstre) 

Mette Gjerskov

Theresa Hansen (Interstep)

Trine Marqvard Nymann Jensen