YESSS Projekt

Finansieret af Den Europæiske Union som en del af Erasmus+ programmet.

Hvad er "YESS" projekt?

"YESS" er en forkortelse for Youth & Europe: Social Sustainability Strategy. Med projektet sigter vi at imødekomme behovet for at støtte uddannelsen af "Youth workers" og mobilisere unge (udsatte, landdistrikter, iværksættere, frivillige osv.) i at skabe sociale og bærdygtige projekter. 

Det er nødvendigt at tilbyde omfattende uddannelse til "Youth workers" i mål for bærdygtig udvikling og social entreprenørskab. På denne måde vil "Youth Workers" kunne blive kompetente undervisere på disse områder. 

Dette projekt er støttet af The Hub (CY), INNETICA (SP), Egina (IT), HORIZONTE XXII (SP), FN-forbundet (DK), KEPDER (TR), med det formål at uddanne "Youth workers" i bærdygtig udvikling og social entreprenørskab. Ydermere er projektet koordineret af Maison de l'Europe des Landes WIPSEE (MDE40). 

Transnationalt møde i Zaragoza, Spanien - den 15.-16. februar 2023

YESS-projektet blev lanceret d. 15-16. februar med et møde i Zaragoza, Spanien. Under mødet blev der drøftet forretningsplanlægning, opgavefordeling, aktiviteter og administrative forhold. Partnerne arbejdede sammen og etablerede samarbejdende, gennemskuelige og beskrivende definitioner for SSE (Social and Solidarity Economy) og SDG's (Sustainable Development Goals) for at lette forståelsen og kendskabet til SSE og SDG'erne for "Youth workers". Derudover at formidle det på en enkel måde og give dem mulighed for at komme ind på disse områder i deres projektforløb.

Transnationalt møde i Foligno, Italien - den 21.-22. november 2023

På mødet mødtes projektets partnere og drøftede hvordan vi bedst muligt kunne planlægge den ungetræning, der skal ligge i foråret 2024. Til træningen skal unge mennesker fra Europa mødes og introducere deres ideer og erfaringer med projekter, der kan skabe bæredygtig udvikling til den næste generation. Partnermødet lagde også rammerne for den hjemmeside, der skal udarbejdes som en platform, der samler hele det store arbejde. På sigt skal hjemmesiden være det sted man kigger, når man skal have inspiration til entreprenørskab blandt unge mennesker, og mennesker, der arbejder med unge mennesker.

Transnational workshop/ungetræning i Dax, Frankrig -  8. - 12. april 2024

På mødet mødtes ungedelegationer fra projektlandene og fremlagde ideer til aktiviteter og projekter, der kan skabe bæredygtig udvikling til de fremtidige generationer. Fra FN-forbundet deltog fem medlemmer af Skoletjenesten, der introducerede spillet Global Goals at Stake, og desuden bidrog de med andre events, der satte en samtale i gang om verdensmål og bæredygtighed. Ungetræningen bød også på produktion af en række små videoer, der skal opfordre unge mennesker til at tage ansvar for den bæredygtige udvikling engagere sig i de muligheder YESSS-projektet giver. De skal ligge på projektets hjemmeside.

Multiplyer event på Grundvigs Højskole - den 8. maj 2024

FN-forbundet afviklede et event på Grundvigs Højskole, hvor vi startede med at introducere projektet for ca. 100 unge mennesker, hvorefter vi gik ud i grupper og spillede spillet Global Goals at Stake. Et spil der både giver konkret viden om FN's 17 verdensmål, men som også understøtter en debat om værdier og holdninger inden for en række områder. Vi tager spillet - og deltagere fra Grundvigs Højskole - med på Folkemødet på Bornholm, hvor vi spillet spillet med en ligestillingsvinkel. 

 

Læs nyhedsbrev her - juni 2023

Læs nyhedsbrev her - januar 2024