SDGs At Stake

Finansieret af Den Europæiske Union som en del af Erasmus+ programmet.


Baggrund

I 2018 udviklede FN-forbundet et kombineret app- og brætspil, Verdensmål på Spil, som blev finansieret af Danidas Oplysningspulje. 

Spillet er udviklet som et redskab i undervisningen til at give eleverne en forståelse af verden gennem spørgsmål, fakta, dilemmaer og diskussioner omkring bæredygtig udvikling. Hvert hold er på en mission, hvor det gælder om at opfylde Verdensmål. Dette gøres ved at svare rigtigt på spørgsmål – og undervejs støder holdene på aktioner med scenarier fra den virkelige verden. Endvidere bliver holdene præsenteret for dilemmaer, hvor de skal diskutere sig frem til enighed for at kunne flytte sig videre.

Formålet er ikke bare at give kendskab til Verdensmålene, men i højere grad at få eleverne til at reflektere over målene og ikke mindst deres egen rolle i forhold til bæredygtig udvikling.

Projektmål for SDG's at Stake

Partnerne i projektet SDG's at Stake har til formål at revidere og videreudvikle spillet til en europæisk kontekst, inden spillet skal distribueres bredt i de forskellige partneres lande. 

Endvidere skal der kapacitetsudvikles, så formidlerne af spillet klædes bedre på. Derfor vil der blive udviklet en "vejledning for undervisere", og et tværnationalt uddannelseskursus vil støtte uddannelsespersonalet i at anvende spillet som bedste praksis inden for global ansvarsundervisning i skolesektoren.

Der er fastsat følgende mål:

 1. Juster spillet for at afhjælpe dets svagheder og gøre det passende i den europæiske kontekst
 2. Sikre tilgængeligheden af det justerede spil som en åben uddannelse regres på 6 sprog
 3. Udforsk og konsolider bedste praksis i implementeringen af spillet i forskellige læringssammenhænge
 4. Styrke læringseffekten af spillet gennem dets tilpasning til gratis bedste praksis og metoder til læringsrefleksion
 5. Opbygge læreres og ungdomsarbejderes evne til at udnytte spillet som bedste praksis på tværs af forskellige læringssammenhænge
 6. Fordel det justerede spil til mindst 1500 skoler og organisationer i hele Europa

Effekt

Den vigtigste virkning af dette projekt er den unge generations engagement og engagement i verdensmålene. Projektet vil give en forståelse af de mål, deres betydning og indbyrdes afhængighed, men også af nogle dilemmaer, at beslutningstagerne står over for, når de forsøger at nå målene. Dette vil på lang sigt styrke demokratiet, den globale bevidsthed og de internationale kvalifikationer blandt Europas befolkning.

Partnere i projektet 

 • Leadpartner: FN-forbundet
 • InterCollege ApS (Danmark)
 • DRAMBLYS Social Kreativitet Lab (Spanien)
 • Association Intercultura (Frankrig)
 • Den tyske forbundssammenslutning for bæredygtighed (Tyskland)
 • Grundtvig Institute Kft. (Ungarn)
 • Internationale praktikophold SRL (Rumænien)
 • KOCAELI IL MILLI EGITIM MUDURLUGU (Tyrkiet)
 • InterCollege (UK) Ltd (Storbritannien)