Spotlightrapport 2020
16. juni 2020

Lad os få handling på Verdensmålene

Mere end 100 politiske anbefalinger til handling på Verdensmålene i Danmark. Det er resultatet af årets Spotlight-rapport, der netop er udkommet. En helt central og generel anbefaling i rapporten er, at Danmark har brug for en ambitiøs og langsigtet handlingsplan, der sikrer en bæredygtig retning for Danmarks udvikling.

2020 tegner sig allerede nu til at blive et år, der ikke er som andre år. Da vi gik ind i 2020, stod vi på verdensplan over for en global klimakrise, en global natur- og biodiversitetskrise, en global ulighedskrise og i stigende grad indskrænkning af journalister og forkæmperes råderum verden over. Da Corona-virussen spredte sig over hele verden i løbet af foråret, medførte det ikke kun en global sundhedskrise, krisen gav også afsæt til en række uoverskuelige negative økonomiske, sociale og rettighedsmæssige følgevirkninger. 

Sammenlagt tegner der sig et komplekst billede, og der er behov for nye initiativer til at komme overkomme kriserne. De valg vi træffer i Danmark og i resten af verden i dag, får betydning mange år ud i fremtiden, og det er derfor afgørende, at vores valg baserer sig på ”building back better” – altså, at vi genopbygger vores samfund på en ny, ansvarlig, modstandsdygtig og bæredygtig måde. Implementeringen af 2030-dagsordenen og opnåelsen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, er en naturlig rettesnor for sådanne valg. 

FN’s generalsekretær, António Guterres, udråbte i januar 2020’erne til et ”Decade of Action” – handlingens årti for verdensmålenes opnåelse. Det er stadig tilfældet, selvom valgene nu må træffes i midt i en ny og anderledes virkelighed. Dét er afsættet for årets SPOTLIGHT-rapport. 

Det er de to NGO-netværk, Globalt Fokus og 92-gruppen der står bag initiativet til SPOTLIGHT-rapporten, som i år udkommer for tredje år i træk. FN-forbundet har bidraget til anbefalingerne til Mål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst og Mål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Læs hele rapporten her.

Rapporten blev lanceret med en onlinedebat med bæredygtighedsordfører Marie Bjerre (V), udenrigsordfører Martin Lidegaard (RV) og udviklingsordfører, Rasmus Nordqvist (SF) samt seniorforsker ved DIIS, Adam Moe Fejerskov.

Alle fik – under kyndig styring fra Trine Christensen, generalsekretær for Amnesty International Danmark – mulighed for at kommentere på rapporten, og fra alle tre ordførere var der opbakning til en handlingsplan.

Men hvad der mangler i rapporten, påpegede Martin Lidegaard, er et større fokus på, hvilken rolle Danmark kan påtage sig internationalt i de multilaterale organisationer, vi har – EU, WTO, FN m.fl. – for det er nødvendigt.  

Og det blev bakket op af Adam Moe Fejerskov. Danmark er et lille land med en åben økonomi og med politiske idealer som dialog og demokrati. Vi kan gøre rigtigt meget for at nå Verdensmålene nationalt, men internationalt er vi helt afhængige af en regelbaseret verdensorden for at kunne gøre en forskel. Men, pointerede Fejerskov: ”Danmark er stort set ikke til stede internationalt.” Der er brug for at investere i multilateralismen.

Læs resumé af debatten her.