Vedr. situationen i Mellemøsten

 

FN-forbundet følger med bekymring situationen i Gaza, hvor palæstinenserne fortsat lever under ekstremt vanskelige forhold, som i de seneste måneder er blevet yderligere vanskeliggjort af corona-pandemien.

Desværre har vi måttet konstatere, at Israel gennem 20 dage i sensommeren genoptog bombningerne af Gaza, denne gang som gengæld for nogle mindre militære tiltag fra palæstinensisk side, som ikke forvoldte nogen skade i Israel. Vi er bekymrede over en så voldsom reaktion, som yderligere forværrer livet for Gazas befolkning. Inden for den seneste tid har vi ligeledes med bekymring læst FN’s rapporter om Israels nyeste nedrivninger af palæstinensiske huse på Vestbredden.

På denne baggrund vil vi gerne opfordre dig til, som dit partis udenrigspolitiske ordfører, at bede udenrigsminister Jeppe Kofod om at kontakte sin israelske modpart med en opfordring til i fremtiden at afstå fra sådanne uforholdsmæssigt drastiske handlinger, som kun bidrager til yderligere spændinger i en allerede sprængfarlig del af verden.

 

Med venlig hilsen,

Ditte Ingemann Hansen
Næstforperson, FN-forbundet

 

Brevet er sendt til udenrigspolitiske ordførere den 1. december 2020