OCA titelgrafik
20. august 2022

Vores Fælles Dagsorden

FN’s generalsekretær gør status - og Hardy Hansen og Kjeld Aakjær opfordrer til rettidig omhu!

Et år efter vedtagelsen af ’Vores Fælles Dagsorden’ gjorde FN’s generalsekretær Antonie Guterres status over gennemførelsen:
Our Common Agenda was intended as a wake-up call. One year on, we must ask ourselves: have we woken up?

Læs hele talen her.

 

I anledning af ‘jubilæet’ har vi modtaget denne opfordring:

Rettidig omhu forpligter – uanset Corona, ferie og en verden i krise.

Udtrykket rettidig omhu var et adelsmærke for A.P. Møller, skaberen af skibsselskabet A.P. Møller. Udtrykket er blevet en vigtig del af det danske sprog, som understreger vigtigheden af at opfører sig ordentligt overfor fællesskabet i offentligheden, overfor venner og samfundet, samt tage ansvar for de handlinger, der forventes i et demokrati og i et globaliseret verdenssamfund.

I forbindelse med FNs 75. års jubilæum ved FN generalforsamlingen i september 2020, holdt FN’s generalsekretær Antonio Guterres i sin report et oplæg om Verdenssamfundets Fælles Dagsorden for fremtiden. I rapporten også kaldet Our Common Agenda gør generalsekretæren situationen op: Verdenssamfundet er konfronteret med sine værste udfordringer siden FN’s oprettelse. Han giver udtryk for, at alle må gøre sig sit ansvar bevist og vise rettidig omhu, hvis FN som organisation skal kunne overleve.

Our Common Agenda indeholder en række forslag til FN og medlemsstaterne om bekæmpelse af den begyndende Corona pandemi, om bilæggelse af konflikterne i verdenssamfundet, om fokusering af den voksende fattigdom globalt, om udnyttelse af verdensrummet, om klima/miljø, sundhed etc.

Den 75.Generalforsamling enedes om at arbejde videre med Our Common Agenda ved nedsættelse af diverse arbejdsgrupper, der skulle konkretisere de forskellige forslag i Our Common Agenda. Etableringen af en dagsorden for fred, en styrkelse af kvinders rolle, en fornyelse af den sociale kontrakt mellem regeringerne og befolkningerne om at forbedre deres forhold, en afholdelse af et socialt topmøde etc. En lang række af de forslag, der vil styrke FN og verdenssamfundets nationer til at skabe en bedre verden via et fællesskab, der kan løse de fælles udfordringer.

Desværre sker der det, at FN og medlemsnationerne blev overrumplet af den hastigt udviklende Corona pandemi i verdenssamfundet, som flyttede fokus væk fra FN til den nationale opgave at løse sundhedssituationen i stedet.

Efter to år beklagede FN’s Generalsekretær, at medlemsnationerne ikke havde bidraget nok til at virkeliggøre Our Common Agenda, men må konstatere, at befolkningerne nationalt og globalt har været udsat for kraftige udfordringer de sidste år.

Coronaen blev startskuddet til en verdensomfattende krise for nationalstaternes befolkninger, som kun kan sammenlignes med århundredes tidligere udryddende dødelige epidemier. To til tre år har borgerne i nationalstaterne levet i isolation fra virkelighedens verden, uden at kunne vise den fornødne omsorg for naboer eller fjernt levende mennesker og nationer, der levede i samme isolation.

Krigen i Ukraine har skabt yderligere frygt og rædsel i Europa og forsyningsproblemer for fødevaresituationen i verdenssamfundet.

Krigen i Europa sker samtidig med, at samarbejdsforholdet mellem Kina og USA forværres, og en handelskrig udvikler sig mellem disse to nationer.

Alt dette sker medens verdenssamfundets politikerne prøver, at blive enige om løsningen af de altomfattende klima-og miljø udfordringer, trods enigheden om problemernes voksenende omfang.

Uanset verdenssamfundets svære vilkår er det vigtigt politisk, at Our Common Agenda får opbakning og videreføres af de nationer, som har kapacitet til at støtte op om FN udspillet. Det er nu fællesskabet skal vise sin styrke til at overleve og hjælpe til i resten af verden.

Det gælder også det danske samfund. Nu må der vises rettidig omhu fra regeringen, folketinget og civilsamfundet, uanset Corona, ferie eller et kommende valg!

Hvis befolkningen skal engageres i Our Common Agenda, ligger ansvaret hos regering og folketing i, at engagere befolkningen til at skabe en bedre verden nu og for de kommende generationer. Befolkningen er allerede engageret i at opfylde FN’s klima-og miljø mål.

Denne erkendelse af, at fællesskabet skal løse verdenssamfundets udfordringer, kan nås ved at regering og folketing, viser rettidig omhu og snarest muligt etablere en landsomfattende diskussion i det danske samfund, der konkretiserer Our Common Agenda.

Hardy Hansen, Netværket for Velfærd og Demokrati
og Kjeld Aakjær, medlem af FN-forbundet
København, 7. august 2022

 

---

 

I 2021 blev 'Our Common Agenda' vedtaget, som vi skrev om i september 2021.

FN-forbundet har lavet en uofficiel oversættelse, og du kan læse den opdaterede version her.

Hvis du vil læse rapporten på originalsproget, så kan den findes på FN's hjemmeside.