Vestsahara UN Photo/ Evan Schneider
13. maj 2020

Derfor ønsker vi mere ansvarstagen i Vestsahara

Som den eneste FN-operation har MINURSO (The United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) ikke mandat til at overvåge og rapportere om krænkelser af menneskerettigheder i Vestsahara. Frankrig står i vejen.

FN-forbundet har henvendt sig til den franske ambassade i København i et brev omhandlende Vestsahara. I brevet, som du kan læse her, lægges der særligt vægt på den positive betydning, det kan have for fredsprocessen – og dermed Vestsaharas befolkning –, hvis FN-missionen (The United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara, MINURSO) i det konfliktramte område tildeles et mandat til at overvåge eventuelle brud på menneskerettigheder i landets – hvad Frankrig hidtil har været i mod.

Baggrunden for Vestsaharas udfordringer

Vestsahara har længe været præget af uroligheder på baggrund af landets tilknytning til forskellige aktører og befolkningsgrupper. Da den forhenværende spanske koloni i midten af 1970’erne ophørte med at være en koloni, forsøgte både Mauretanien og Marokko at gøre krav på landet, mens frihedsbevægelsen Polisario ønskede selvstændighed for Vestsahara.

Marokko og Polisario var i væbnet konflikt med hinanden indtil en våbenhvile i 1991. Her blev FN-missionen, MINURSO, etableret med henblik på at sikre, at de to parter overholdt våbenhvilen. En efterfølgende folkeafstemning om landets uafhængighed i 1992 blev planlagt, men ikke afholdt og en konkret afgørelse om landets fremtid udeblev. Til dags dato er de to parter endnu ikke blevet enige om en løsning på konflikten. Kort sagt, ønsker frihedsbevægelsen Polisario et udkom, der respekterer befolkningens ret til selvbestemmelse, mens Marokko hverken ønsker en folkeafstemning eller at afgive den del af området, det besidder i dag.

Menneskerettigheder i Vestsahara

Trods det positive faktum, at den væbnede konflikt anno 2020 officielt er afsluttet, er Vestsahara fortsat et land med markante udfordringer. Ikke mindst grundet den årelange konflikt mellem Polisario og Marokko, der har medført, at store befolkningsgrupper bor i usikre flygtningelejre.

Flere prominente FN-repræsentanter har i løbet af årene kritiseret Marokko for at krænke Saharawiernes menneskerettigheder, men MINURSO har som nævnt ikke et mandat til at rapportere herom. Der er vel og mærke tale om den eneste FN-operation i verden de sidste mange årtier, der ikke har sådan et mandat.

Netop derfor ønsker FN-forbundet at se det internationale samfund tage et større ansvar for at beskytte befolkningen i Vestsahara, og Forbundet rækker specifikt ud til den franske ambassade ikke mindst på baggrund af landets medlemskab i FN’s Sikkerhedsråd – men især på grund af den diplomatiske modstand mod at inkludere et mandat til at rapportere om krænkelser af menneskerettighederne.   

Se Human Rights Watch landeside for Marokko og Vestsahara.

 

På billedet ses den 2.200 km lange mur, der er bygget af Marokko for at adskille lokalbefolkningen fra de mange Saharawier, der er flygtet til nærtliggende flygtningelejre i Algeriet. For hver 5. – 10. kilometer ligger en marokkansk miltærbase.

UN Photo/ Evan Schneider