Internationalt samarbejde UN Photo/ Evan Schneider
16. april 2020

Nu må det internationale samarbejde styrkes

Covid-19 pandemien viser behovet for et styrket internationalt samarbejde. Intet land kan tackle denne globale udfordring alene, og et stærkere internationalt samarbejde kan forebygge det, vi har oplevet, og styrke de enkelte landes indsatser.

Udtalelse fra Jørgen Estrup, landsformand i FN-forbundet

FN er allerede dybt engageret i dette arbejde. Verdenssundhedsorganisationen WHO leverer dagligt vigtig teknisk og anden bistand, og FN’s generalsekretær, Antonio Guterres, opfordrer igen og igen til en fælles indsats for at inddæmme smitten globalt og forsøge at mindske de uundgåelige økonomiske og sociale konsekvenser af pandemien.pastedGraphic.png

FN’s generalforsamling opfordrede i forrige uge énstemmigt til global solidaritet og samarbejde i kampen mod covid-19 - forankret i FN.

En fortsat global spredning lægger yderligere pres på hele verdenssamfundet og truer de fremskridt, der gøres nationalt, både på sundhedsområdet og i forhold til de afledte økonomiske og sociale konsekvenser.

En umiddelbar risiko for yderligere spredning kommer fra dyb fattigdom og svage sundhedssystemer i den tredje verden, som hurtigt bliver overvældet af sygdommen. Det samme gælder overfyldte flygtningelejre og krigszoner. FN’s generalsekretær har derfor opfordret til våbenhvile i alle verdens væbnede konflikter for at forhindre yderligere global spredning.

Konkret er der brug for styrket internationalt samarbejde omkring covid-19 på i alt fald følgende områder:

  • Koordination af og rådgivning til de nationale sundhedsindsatser gennem WHO og andre relevante internationale fora;
  • Øget international bistand til svage sundhedssystemer i den tredje verden med samme sigte som de 650 millioner kroner netop bevilget med bred politisk opbakning i Danmark;
  • Et langt bedre internationalt beredskab (værnemidler, hospitalsudstyr, vacciner, mv.), som fremover hurtigt kan sættes ind, når en pandemi truer;
  • Mobilisering af internationale institutioner, inklusive FN-organisationer som UNDP, UNHCR, WFP, ILO, Verdensbanken m.fl., omkring bistand, analyse og anbefalinger om de bredere sociale og økonomiske konsekvenser verden over;
  • Mobilisering af de nødvendige finansielle midler til styrket international respons og sikring af FN-organisationernes aktionskapacitet gennem bidrag uden øremærkning.

Men verden står ikke stille. Derfor må Danmark også følge den enstemmige opfordring fra FN’s generalforsamling om, at kampen for bæredygtig udvikling og planetens klima er 2020’ernes fælles globale forpligtelse.

 

UN Photo/ Evan Schneider