Der er risiko for en altomfattende krig i Vestsahara

– Danmark bør engagere sig  

FN-forbundet ser med dyb bekymring på de seneste dages eskalering af konflikten i Vestsahara gennem væbnede sammenstød mellem marokkansk militær og tropper fra befrielsesbevægelsen Polisario i klar modstrid med den våbenhvile, der blev indgået mellem parterne i 1991. FN’s generalsekretær, Antonio Guterres, er i kontakt med de relevante parter. Det er FN-forbundets forhåbning, at generalsekretæren og FN’s Sikkerhedsråd vil formå at stoppe krigshandlingerne snarest.  

At våbenhvilen er brudt viser, at omverdenen har svigtet. Vi har siden 1991 haft mulighed for at støtte en fredelig løsning af konflikten. Nu er der risiko for at konflikten spreder sig til nabolandene Algeriet og Mauretanien. Det er derfor afgørende at Danmark og andre lande tager situation med dybeste alvor.  

Vi opfordrer den danske regering – gerne i samarbejde med de øvrige nordiske lande – til at forholde sig aktivt til konflikten baseret på princippet om folkenes ret til selvbestemmelse, i overensstemmelse med folkeretten. Regeringen kunne bl.a. overveje at yde humanitær bistand til flygtningelejrene i Algeriet, hvor titusindvis af Sahrawi-flygtninge bor under kummerlige forhold, og samtidig tilbyde FN at bidrage med et antal danske militærobservatører til styrkelse af FN’s fredsbevarende mission i området, MINURSO. Når det lykkes at sikre en ny våbenhvile, bør FN arbejde på, at der laves en plan for afholdelse af en folkeafstemning om Vestsaharas fremtidige status. Det er på tide, at der findes en løsning på konflikten!  

På vegne af FN-forbundet, 

Ditte Ingemann Hansen 
Næstforperson 

 

Udtalelsen er udsendt den 20. november 2020