16. september 2021

Landsmøde 2021

Festsalen, Odense Rådhus, Flakhaven 2, 5000 Odense C  

 

09.45 Indskrivning starter, mulighed for at få en kop kaffe

 

10.30 Velkomst & åbning af Landsmødet

 

Bilag 0-1: Dagsorden og tidsplan

Bilag 1-1: Forretningsorden

 

10.45 Beretning

 

Bilag 3-1: Organisatorisk beretning

Bilag 3-2: Bilag til organisatorisk beretning: Kalenderoversigt, september 2020-september 2021

Bilag 3-3-1: Referencebilag til kalenderoversigten perioden september til oktober 2020

Bilag 3-3-2: Referencebilag til kalenderoversigten perioden oktober til december 2020

Bilag 3-3-3: Referencebilag til kalenderoversigten perioden november 2020 til februar 2021

Bilag 3-3-4: Referencebilag til kalenderoversigten perioden februar til april 2021

Bilag 3-3-5: Referencebilag til kalenderoversigten perioden april til juni 2021

Bilag 3-4: Mundtlig beretning v. Jens Christian Wandel

 

12.00 Økonomi, Godkendelse af regnskab for 2020 og kontingentsatser

 

Bilag 4-1: Årsrapport 2020

Bilag 4-2: Revisionsprotokollat til årsrapport 2020

Bilag 4-3: Bemærkninger fra parlamentarisk revisor til årsrapport 2020

Bilag 4-4: Regnskabsoversigt og budget pr. august 2021

Bilag 4-5: Forslag om uændrede kontingenter

 

12.30 Indkomne forslag og fremtidig virksomhed

 

Bilag 5-1: Forslag til vedtægtsændringer

Bilag 5-2: Forslag til udtalelse fra Tue Magnussen vedr. FN's Atomvåbentraktat

Bilag 5-3: Forslag til udtalelse fra Lave Broch m.fl. vedr. Vestsahara

Bilag 8-1: Handlingsplan september 2021-maj 2022

Bilag 8-2: Gældende, overordnet strategi og handlingsplan

 

13.15 Frokost

 

14.00 Indkomne forslag og fremtidig virksomhed

 

14.45 Valg til forretningsudvalg, bestyrelse og revision

 

Som statsautoriseret revisor foreslås fortsat Grant Thornton

 

Bilag 6/7/9-1: Opstillingskatalog

Bilag 6/7/9-2: Oversigt over valgte LM 2020 samt kandidater LM 2021

 

15.15 Eventuelt

 

15.30 Landsmødet slutter

 

Zoomlink til landsmødet er:
https://us06web.zoom.us/j/85660781199?pwd=bzA2T2lzOXltSHR5ZU9oTnJnM1BMQT09