Barn Pixabay Picjumbo Com (1)
24. januar 2024

FN-dag sætter spot på læring for varig fred

Foto: Pixabay/ picjumbo_com

I dag bliver FN’s internationale uddannelsesdag markeret under temaet ’Læring for varig fred’.

Mange steder i verden ser vi nemlig en stigning i voldelige konflikter, diskrimination, racisme, xenofobi og hadefuld tale – det sidste et fænomen, der er vokset i takt med brugen af de sociale medier. Og uddannelse er afgørende, hvis vi skal skabe et solidt fundament for gensidig forståelse, samarbejde, bæredygtig udvikling og realisering af menneskerettigheder og grundlæggende friheder. Uddannelse kan være med til at skabe fred i verden.

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - er udnævnt til at koordinere arbejdet med verdensmål 4, der handler om kvalitetsuddannelse, og lige adgang til livslang læring og uddannelse. Ifølge UNESCO skal ’læring for fred være transformerende og hjælpe med at styrke eleverne med den nødvendige viden, værdier, holdninger og færdigheder samt adfærd for at blive fredens agenter i deres samfund’.

FN’s ungeforum, Social Council Youth Forum (ECOSOC), vedtog I 2023 en ungedeklaration om uddannelse, som de indleder med ordene:

’Vi, verdens unge, anerkender, at det vrimler med talrige tumultariske kriser i verden. Hvis vi skal overleve og trives i planetarisk fred og med retfærdig lighed under disse kriser, så er uddannelse vores største kilde til håb og løsninger. For at kunne rette op på og genskabe verdens tilstand, må vi først ændre forholdene inden for uddannelse.’

Deklarationen indeholder en række krav og bud på, hvad der er nødvendigt for at ændre uddannelsessystemer verden over, så de bliver inkluderende og effektive i forhold til at nå verdensmål 4. Læs den oversat til dansk her.

Retten til uddannelse er indeholdt i Menneskerettighedserklæringens artikel 26, som omtaler nødvendigheden af obligatorisk og omkostningsfri grundlæggende uddannelse. Børnekonventionen fra 1989 udvider dette til, at lande skal sørge for at videre uddannelse er muligt for alle. Da FN vedtog verdensmålene i 2015, var der enighed om, at uddannelse er en forudsætning for at opnå alle de 17 mål.

Uddannelse giver børn en mulighed for at komme videre fra fattigdom og er en vej til en mere lovende fremtid. Der er cirka 250 millioner børn og unge i verden, der ikke går i skole, og der er omkring 763 millioner voksne er analfabeter.