Salen Faktisk Str (1)
25. oktober 2022

FN-dagen blev fejret med fokus på unge

Vi skal investere i håb. Sådan lød det fra Henrik Fredborg Larsen fra UNDP (FN’s udviklingsprogram), da FN-forbundet holdt stor konference på FN-dagen, en konference der havde fokus på de unges rolle i at skabe en bedre verden med FN i hånden. Blandt temaerne var ’Kan vi sikre freden?’, ’Kan klimaet reddes?’, ’Kan vi opnå ligestilling og rettigheder?’ og ’Vores fælles dagsorden’.

FN blev stiftet 24. oktober 1945 for at sikre fred i verden, sikre samarbejde mellem nationerne og sikre, at mennesker over hele verden får de samme muligheder og rettigheder i deres liv og hverdag.

Dagen blev markeret med en række talere, der hver især er eksperter inden for deres område:

Karen Ellemann fra Venstre havde taget fri fra valgkampen for at tale om, hvordan hun oplever at danske parlamentarikere ofte står stærkt, når de i fællesskab og uden at skele til partiskel tager ud i verden og fortæller, hvordan vi ser ligestilling og kvinders rettigheder, med respekt for den lokale kultur.

Mette Strandlod fra UNFPA (FN’s befolkningsfond) talte om kvinder i verden: ’Ingen kvinder ønsker at føde 8 børn og gå hjemme. De vil have uddannelse og rettigheder.

Marcus Taulborg, Ungdomsdelegat for Dansk Ungdoms Fællesråd, talte om, hvordan klima og biodiversitet hænger sammen som et redskab til at sikre en bedre klimapolitik.

Christian Juhl fra Enhedslisten talte om, hvordan klimakrisen og verdens store problemer primært og uretfærdigt rammer verdens fattigste.

Jens Wandel, fungerende direktør for UNOPS (FN’s kontor for projektledelse), talte om Vores Fælles Agenda, som han kogte ned til tre pointer: Digital adgang for alle – bæredygtig grøn omstilling – bedre fordeling af BNP.

Nadia Gullestrup Christensen, Ungdomsdelegat for Dansk Ungdoms Fællesråd, talte om noget af de særlige problematikker, som unge kan være med til at adressere: Digitalisering – uddannelse – ægteskab – ligestilling.

Pointerne var klare: De unge bør have en endnu stærkere stemme i FN-systemet. Ikke kun fordi de er den nye generation, men mindst lige så meget, fordi de kan bidrage til italesættelsen og løsningen på mange af de udfordringer, som unge verden over står i.

Vil du vide mere om FN-forbundets arbejde, støtte os eller blot læse, hvad der blev skrevet om konferencen? Så følg os på Facebook, Instagram, Twitter eller LinkedIn.