30. august 2020

Landsmøde 2020

Her finder du praktiske oplysninger & bilag for dig, der deltager i vores Landsmøde 2020. Klik på den understregede tekst nedenfor for at læse eller downloade bilagene.

HVOR:
Festsalen, Sundby KFUM & KFUK, Oliebladsgade 7, 2300 København S. Find vej.

HVORNÅR:
Indskrivningen starter 10.30, og vi regner med at slutte Landsmødet omkring kl. 18.00. Tilmeldingsfristen til Landsmødet er overskredet.

TIDSPLAN:

10.30 Indskrivning starter, og der er mulighed for at få en kop kaffe.

11.00 Velkomst & åbning af Landsmødet

11.10 Formandsskabet beretter; hvordan er det gået politisk og organisatorisk for FN-forbundet siden sidste landsmøde?

12.20 Økonomi; Godkendelse af regnskab for 2019 og kontingentsatser

12.50 Indkomne forslag og fremtidig virksomhed

  • Der er ikke indkommet forslag til dagsorden eller vedtægtsændringer. Eventuelle øvrige forslag behandles.
  • Bilag 8-1: Strategi og handlingsplan

13.30 Frokost

14.00 Indkomne forslag og fremtidig virksomhed

  • Færdigbehandling

14.45 Valg til forretningsudvalg (landsformand) og bestyrelse (6 personer)

15.15 Eventuelt

Landsformanden siger tak for denne gang

15.30 Landsmødet slutter

*Pause*


16.00 Offentligt møde med temaet: FN 75 år og FN-forbundet 50 år: Danmarks rolle i FN i fremtiden. Debat med Katarina Ammitzbøll, Det Konservative Folkeparti; Christian Juhl, Enhedslisten; Mette Gjerskov, Socialdemokratiet; Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre; Hanne Severinsen, Venstre

17.30 Tak for i dag.

Find FN-forbundets gældende vedtægter her.

[OBS] Vi overholder myndighedernes retningslinjer vedr. COVID-19. Som deltager opfordres du til at blive hjemme, hvis du udviser symptomer, eller er i risiko for at være blevet smittet med Coronavirus.