16. juli 2020

God sommer

Sommeren er over os, og det meste af Danmark holder sommerferie – men det gør FN ikke. Fra den 7. – 16. juli afholdes High Level Political Forum (HLPF). Dét forum, hvor ministre, politikere og repræsentanter fra NGO’er, akademiske institutioner, virksomheder og byer mødes i New York – i år virtuelt – for at gøre status på, hvor tæt på (eller langt fra) vi er på at nå FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvordan det går i Danmark kan du blive klogere på i årets Spotlight-rapport, der udkom den 16. juni med sine mere end 100 politiske anbefalinger til handling på Verdensmålene i Danmark. Helt centralt er, at Danmark har brug for en ambitiøs og langsigtet handlingsplan, der sikrer en bæredygtig retning for Danmarks udvikling. Det er de to NGO-netværk, Globalt Fokus og 92-gruppen der står bag initiativet til SPOTLIGHT-rapporten, som i år udkommer for tredje år i træk. FN-forbundet har bidraget til anbefalingerne til Mål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst og Mål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner.

På sekretariatet vil der være lukket for henvendelser i juli måned – og så venter vores Landsmøde den 5. september. Det skulle have været afholdt nu; FN-forbundet have haft en ny bestyrelse og nye prioriteter for vores arbejde for et Danmark, der tager globalt ansvar, valgt. Men så kom COVID-19 i vejen – så nu gør vi det i september i stedet. Og du kan nå at tilmelde dig endnu.

På trods af nedlukningen i Danmark har vi langt fra ligget stille i FN-forbundet, men vi glæder os til at kunne åbne op for ’rigtige’ møder igen og vores mange aktiviteter rundt om i landet. Vores kreds i København har netop inviteret til generalforsamling den 17. august, i FN-forbundet Nordjylland er der både et kredsmøde og en generalforsamling i august, og der brygges også på aktiviteter i FN-forbundet Aarhus og Odense, så hold øje med hjemmesiden for nærmere detaljer, når vi er tilbage igen fra mandag den 3. august.

God sommer!