Historier
30. september 2019

Historier om Verdensmålene

Vi er glade for at være med, når Nyt Europa rejser gennem landet og stiller skarpt på forskellige ud­fordringer og problematikker, som kalder på handling - og skaber handling. Vi sætter rammerne for samtale og samskabelse for en mere robust og bæredygtig morgendag i en verden under hastig forandring.

I løbet af den næste tid vil vi fortælle historier om verdensmålene fra hele Danmark, med udgangs­punkt i forskellige samtaler. Gennem samskabelse vil vi komme ind til roden af udfordringerne og komme med bud på løsninger.

Hvert event foregår på forskellige locations, som på den ene eller anden måde har rod i verdensmålene. Første gang er torsdag den 3. oktober, hvor vi besøger Kalundborg Symbiose, som har vist, hvordan man kan arbejde med delmålene på tværs af Verdensmål, som klima, affaldshåndtering, ressourcedeling, jobskabelse med mere, og taler affald som ressource.

Du vil kunne finde kommende arrangementer her på hjemmesiden på fnforbundet.dk/nyheder/2019/det-sker-i-omkring-fn-forbundet

Projektet er en udløber af Nyt Europa, Globalt Fokus og Magasinet 360’s samarbejde under samme titel i København sidste år. Projektet er produceret med økonomisk støtte fra den Europæiske Union og Europanævnet.

Du kan genhøre alle historierne på podcast her https://apple.co/2mBcEuw