12. marts 2020

Det sker i & omkring FN-forbundet

UDSKUDT: 26. marts i Aalborg: Generalforsamling i FN-forbundet Nordjylland. Ny dato vil blive meddelt .

UDSKUDT: 31. marts i København: Generalforsamling i FN-forbundet København med efterfølgende fællesspisning. Ny dato vil blive meddelt.

​UDSKUDT: 23. april i København: UN Cinema: The Chocolate Case. Arr.: UNRIC, CBS, den hollandske ambassade og FN-forbundet. Ny dato vil blive meddelt.

UDSKUDT: 5. - 8. maj i New York: Studietur til FN's hovedkvarter. Ny dato vil blive meddelt.

UDSKUDT:16. maj i København: Landsmøde i FN-forbundet. Udskydes til september; der udsendes nærmere besked.