Skyskraber Pixabay Cegoh
16. januar 2024

Universelt design ’leaves no one behind’

Foto: Pixabay/ Cegoh

Leave no one behind – alle skal være med – er et af de bærende principper i FN’s verdensmål, og netop det at alle skal være med er pointen i det relativt nye begreb ’universelt design.’

Universelt design handler om at designe bygninger, så de tilgodeser flest mulige brugeres behov. Det er et begreb, man ofte bruger i forhold til tilgængelighed for mennesker med en funktionsnedsættelse, men ikke kun: ’Universelt design er en tilgang, som handler om at designe, så alle kan være med – i skole, på arbejde, i fritidsliv osv. Tilgængelighed har et langt mere snævert fokus der har handlet meget om tekniske løsninger som f.eks. hældningsgraden på en rampe og niveaufri adgang’. Sådan siger seniorforsker Sidse Grangaard fra BIUILD, Aalborg Universitet om begrebet. 

Et byggeri er nemlig ikke universelt og bæredygtigt, hvis alle ikke er med.

Forsknings- og udviklingschef Camilla Ryhl fra BEVICA fonden er med på definitionen: ’Begrebet skal bruges til at koble det sociale, inklusion, menneskelig mangfoldighed og verdensmål sammen. Det er med til at sikre en dagsorden med fokus på FN’s verdensmål og overordnede formål, nemlig at alle skal kunne være med.’ På den måde favner man inklusion og sikrer, at ’leave no one behind’ bliver efterlevet.

Og netop bæredygtighed er vigtigt, for byggeriet står for en stor del af vores samlede energi- og ressourceforbrug. Faktisk står bygninger, broer og veje, ifølge Dansk Standart, for 30 % af Danmarks CO2-udledning, og byggeriet spiller derfor en central rolle i den grønne omstilling. Klimapartnerskaberne, som regeringen har nedsat til at give deres bud på hvordan vi når i mål med den grønne omstilling, er kommet med forslag til, hvordan man frem til 2030 kan reducere CO2-udledningen med 5.800.000 ton om året.

Læs mere om universelt design her.