Image770x420cropped (6)
22. maj 2024

ICC-anklagers anmodning om en arrestordre mod Benjamin Netanyahu splitter verdens ledere

Foto: UN Photo/Rick Bajornas

Anklagemyndigheden ved Den Internationale Straffedomstol, ICC, har anmodet om udstedelsen af en arrestordre mod Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, Israels forsvarsminister, Yoav Gallant, samt tre Hamas-ledere, Yahya Sinwar, Mohammed Diab og Ismail Haniyeh. Ifølge Karim Khan, chefanklager ved ICC, vurderer anklagemyndigheden, at de fem anklagede er strafferetligt ansvarlige for internationale forbrydelser, herunder krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, som er sket i perioden mellem 7. oktober 2023 og frem til i dag. Vurderingen er baseret på anklagemyndighedens indsamling og efterforskning af bevismateriale.

 

Anklagemyndigheden vurderer, at der bl.a. er troværdige beviser for, at Israel siden 8. oktober 2023 bl.a. har brugt udsultning af civile som en metode for krigsførelse og bevidst har begået angreb rettet mod civile palæstinensere. Karim Khan lægger derudover vægt på, at Israel har ret til selvforsvar, men at de samtidig er forpligtet til at overholde menneskerettighederne.    

- Forbrydelserne blev begået i konteksten af den igangværende væbnede konflikt og som en del af et omfattende og systematisk angreb mod Gazas civilbefolkning i henhold til en officiel politik, udtaler Karim Khan.

Anklagemyndigheden finder samtidig beviserne for, at de tre Hamas-ledere bl.a. er ansvarlige for drabet på civile under angrebet 7. oktober 2023, gidseltagningen af civile israelere samt tortur og seksuelle overgreb begået mod gidsler, som værende troværdige.

 

Det er nu op til panelet Pre-Trial Chamber, der består af ICC-dommere, om hvorvidt arrestordren skal udstedes eller ej. Hvis panelet beslutter at udstede en arrestordre betyder det, at hvis en af de fem anklagede personer sætter deres ben i et af de lande, der er en del af Rom-statutten, er de nationale myndigheder forpligtede til at anholde vedkommende. Hvis arrestordren bliver udstedt, betyder det altså, at Danmark vil være forpligtet til at anholde Benjamin Netanyahu, hvis han befinder sig på dansk jord, og overdrage ham til domstolen i Haag. Det er ikke til at sige, hvornår panelets afgørelse er klar, men det forventes, at den vil blive offentliggjort i løbet af de kommende måneder.  

124 lande er med i Rom-statutten og har dermed forpligtet sig til at følge ICC’s afgørelser. Hverken USA eller Israel har tilsluttet sig Rom-statutten. Det palæstinensiske selvstyre, der opererer fra den besatte Vestbred, har tilsluttet sig Rom-statutten og anerkender dermed ICC’s afgørelser som juridisk gældende.     

 

Israel og Hamas afviser anmodningen

Både Israel og Hamas har fordømt anmodningen om arrestordren. Hamas har fordømt anmodningen, fordi den sidestiller Hamas-ledere med israelske minister, hvilket, ifølge Hamas, er at sidestille ”offeret med bøddelen”. Israel har omvendt fordømt anmodningen, fordi den sidestiller israelske ministre med Hamas-ledere, hvilket, ifølge Israels krigsminister Benny Gantz, er at sidestille demokratisk valgte ledere med ”ledere af en blodtørstig terrororganisation”. Benny Gantz kalder samtidig anmodningen for en ”åbenlys moralsk falliterklæring”.

 

Spørgsmålet om arrestordren splitter Vesten 

Ifølge chefanklager Karim Khan har der været et stort pres på anklagemyndigheden for ikke at anmode om en arrestordre mod Benjamin Netanyahu og Yoav Gallant.

- ”Nogle folkevalgte ledere har sagt det meget direkte til mig: Den domstol er lavet til Afrika og forbrydere som Putin, var hvad en fremtrædende leder sagde til mig”.

Kort efter anklagemyndighedens offentliggørelse af anmodningen tilkendegav USA's præsident, Joe Biden, sin utvetydige støtte til Israel og Benjamin Netanyahu.

- ”Israel begår ikke krigsforbrydelser i Gaza, og derfor hører det ingen steder hjemme, at den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, nu risikerer at blive anholdt for krigsforbrydelser,” udtaler Joe Biden.

Joe Biden kritiserer derudover, at israelske politikere sidestilles med Hamas-ledere i anmodningen og afviser samtidig anklagerne om, at Israel begår folkedrab i Gaza.     

I EU forholder medlemslandene sig forskellige til anmodning. Blandt de kritiske stemmer er Italien og Tjekkiet, hvor sidstnævntes premierminister, Petr Fiala, har kaldt anklagerne mod Benjamin Netanyahu for ”rystende og komplet uacceptable”.

Frankrig og Belgien har derimod bakket op om anmodningen, og Belgiens udenrigsminister, Hadja Lahbib, skriver på det sociale medie X, at ”forbrydelser begået i Gaza må retsforfølges på højeste niveau, uanset hvem der er gerningspersonerne”.

Fra dansk side forholder udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen sig tøvende til offentliggørelsen af anmodningen, og han ønsker hverken at tale for eller imod anmodningen. Lars Løkke Rasmussen understreger overfor DR, at Danmark fortsat anerkender ICC som legitim juridisk instans, men at han undrer sig over, at anmodningen både omfatter israelske ministre og Hamas-ledere.

- Det forekommer mig lidt prekært, at lederen af en demokratisk stat nævnes ligeværdigt med lederen af en terrororganisation, men det rokker ikke ved min konklusion, nemlig at vi har respekt for ICC, udtaler han til DR.

Læs mere om ICC her.