PIXABAY Elg21 (1)
22. januar 2024

Endnu en årsdag for FN's traktat imod atomvåben uden dansk tilslutning

Foto: Pixabay/ Elg21

I dag er det tre år siden, at FN's traktat om forbud mod atomvåben trådte i kraft. En traktat, der indtil videre er blevet ratificeret af 70 lande, dog ikke Danmark. Risikoen for atomkrig er efter Ruslands invasion af Ukraine ellers større end nogensinde før, og FN-forbundet opfordrer derfor den danske regering til, at Danmark tilslutter sig FN's traktat om forbud mod atomvåben. Kløften mellem atomvåbenstater og ikke-atomvåbenstater og ikke mindst udviklingen i forholdet mellem verdens to største atommagter USA og Rusland, er meget bekymrende.

Senest har Ruslands trussel om at tække sig fra aftalen om et forbud mod test af atomvåben, vakt stor bekymring. Det bør danske politikere forholde sig til.

Traktaten stigmatiserer og forbyder al udvikling, test, afprøvning, produktion, lagring, overførsel, brug eller trussel om brug af atomvåben. Den trådte i kraft i 2021 og udfylder dermed et stort hul i Folkeretten.

I sommers viste en opgørelse fra det svenske institut for fredsforskning – SIPRI -  at verdens ni atommagter tilsammen råder over mere end 12.000 atomsprænghoveder, hvoraf USA og Rusland tegner sig for næsten 90 procent. De 2.000 af dem er i højt beredskab og er allerede klar til brug idet de er monteret på missiler eller opbevares på baser med atombombefly. 

I en erklæring udsendt af Det Hvide Hus har det tidligere lydt sådan her:

’En atomkrig kan ikke vindes og må aldrig bliver kæmpet. Brug af atomvåben har vidtrækkende konsekvenser og atomvåben må kun – i det omfang de eksisterer – tjene defensive formål, afskrække aggression og forhindre krig. Vi er overbeviste om, at yderligere spredning af sådanne våben skal forhindres.’

Interesseorganisationen Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark holder i anledning af dagen et debatmøde om netop nedrustning og situationen i Ukraine. Læs mere her.

Medlem af FN-forbundets menneskeretsudvalg, Tue Magnussen, har skrevet et debatindlæg, der er bragt i Globalnyt, og som kan læses her. 

Lad os benytte årsdagen til endnu en gang at opfordre vores politikere til at tilslutte sig aftalen mod brug af atomvåben. Hele verdens sikkerhed afhænger af det.