WHO 7 april 2023
6. april 2023

WHO markerer sit 75-års jubilæum

Foto: WHO

På verdenssundhedsdagen 7. april 2023 markerer WHO sit 75-års jubilæum med sine 194 medlemsstater ved at opfordre til en indsats for lighed i sundhed. WHO markerer nemlig dagen med temaet #SundhedforAlle.

For 75 år siden gik nationerne sammen og grundlagde WHO med det formål at fremme sundhed og sikkerhed for alle. Sundhed er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men også grundlæggende for fred og sikkerhed.

I løbet af de sidste syv årtier er der sket ekstraordinære fremskridt med at beskytte mennesker mod sygdomme og ødelæggelse, herunder udryddelse af kopper, reducere forekomsten af polio med 99%, redde millioner af liv gennem børnevaccination, fald i mødredødeligheden, og forbedre sundhed og velvære for millioner mere.

Det er noget vi skal være stolte af, dog er der stadig meget arbejde at gøre for at realisere WHO’s vision om sundhed for alle mennesker. I dag står vi fortsat over for store uligheder i adgangen til sundhedstjenester, store mangler i det globale forsvar mod sundhedsnødsituationer og trusler fra sundhedsskadelige produkter og klimakrisen. Disse udfordringer kan løses med globalt samarbejde.

En forpligtelse til lighed i sundhed vil være nøglen til at løse fremtidige sundhedsudfordringer. Ifølge WHO fremmes sundhed og velvære og forebyggelse af sygdomme ved at adressere dens grundlæggende årsager og skabe betingelser for, at sundhed kan trives.

Læs mere om WHO’s vision og 75-års jubilæum her