Thumbnail IMG 1285
15. maj 2023

Vellykket landsmøde bød på debat, handlingsplaner og en ny bestyrelse

Pakhuset i Kolding lagde i weekenden hus til, da FN-forbundet holdt landsmøde. Selv ikke hedebølgen kunne forhindre et flot fremmøde blandt medlemmer, der ville diskutere det internationale samarbejde, atomtruslen, Danmark i FN’s Sikkerhedsråd og naturligvis valg til en ny bestyrelse.

Forperson Jens Christian Wandel startede med at gøre opmærksom på, hvad FN-forbundet er sat i verden til: At understøtte FN’s arbejde, der aldrig har været vigtigere, at styrke det multilaterale arbejde og ikke mindst, at sikre, at vi overlader en bedre verden til de fremtidige generationer.

Derefter overtog næstformand Finn Reske-Nielsen styringen af landsmødet og fremlagde beretningen, der ventilerede en række pointer. At verden er mere kompleks end nogensinde før, med flere krige end tidligere og millioner af mennesker på flugt eller internt fordrevne. Klimaet og biodiversiteten er under pres, og flere mennesker end blot for få år siden sulter. Alt sammen noget, der taler for et styrket internationalt samarbejde. Et andet område var om hvorvidt FN og Sikkerhedsrådet kan og bør reformeres, så det bliver lettere at få indflydelse. Måske er tiden moden til at man skulle kigge på om de fem permanente medlemmer vil opgive deres veto og plads, eventuelt til fordel for et system, der tilgodeser alle kontinenter? Under alle omstændigheder kandiderer Danmark til en plads i netop Sikkerhedsrådet i perioden 2025-26, hvor vi forhåbentlig får mulighed for at gøre vores indflydelse gældende.  Vi har nemlig – både som land og som forbund - noget at tilbyde i den offentlige debat på alle af FN’s hovedområder: Fred og Sikkerhed, Menneskerettigheder og Bæredygtig udvikling, nationalt og lokalt. PÅ samme vis skal vi have flere kredse, flere aktiviteter og nå ud i flere hjørner af landet.

Beretningen blev sluttet af med en peptalk: Der er fortsat 80.000 FN Peacekeepers, der sikrer stabilitet i 12 lande i verden. Der er flere end 20 Special Political Missions som rundt om i verden arbejder med at forebygge konflikter, mægler og finder fælles fodslag. FN er verdens største forkæmper for menneskerettighederne.

Til landsmødet var der også plads til en dialog om faren for atomkrig, der med Ruslands invasion af Ukraine er rykket tættere på. I 2017 tiltrådte 122 lande FN’s en ny traktat mod atomvåben. Traktaten forbyder udvikling, test, produktion, lagring osv. af atomvåben. Indtil videre har 68 lande ratificeret aftalen. FN-forbundet opfordrer den danske regering til snarest at gøre det samme. Du kan læse hele FN-forbundets udtalelse her.

Endelig var der også en snak om handleplanen for 2023-2024, der læner sig op ad FN’s Vor Fælles Dagsorden. Dagsordenen har fokus på bæredygtig udvikling, fredsskabelse og -bevaring, og så er venter vi også på at regeringen præsenterer en ny Udenrigs- og Sikkerhedspolitik, og et nyt forsvarsforlig. Også arbejdet med menneskerettighederne skal have fuld opmærksomhed. Dette skal delvis ske igennem FN-forbundets kredse, interessegrupper, skoletjenester og udvalg.

Og så var der valg til bestyrelsen. Den nye bestyrelse består af:

Forperson Jens Christian Wandel – Næstformand Finn Reske-Nielsen – og almindelige medlemmer Jørgen Estrup, Karin Munkholm, Kim Frederichsen, Lena Jørgensen, Mette Gjerskov, Anne Sophie Callesen, Christian Juhl, Holger Hansen, Kristine Amalie Rostgård, Ole Olsen, Rita Offersen, Victoria Davidsen og Irina Bjærnø. Sidstnævnte er suppleant.

VI takker for et godt landsmøde med mange gode snakke og visioner, og ikke mindst ønsker vi tillykke til den nye bestyrelse. Tak til dem som har valgt ikke at genopstille for den store indsats i årenes løb.