Pexels Jan Koetsier 2647053 (1) (1)
3. februar 2023

Tysklands er klassens duks, når det kommer til at skære ned på kødforbruget

Kødforbruget falder i Tyskland, og 44 procent af tyskerne kalder sig nu ’flexitarer’. Med andre ord, hvis bare flere var som tyskerne, ville klimasituationen – i hvert fald på dette punkt – se meget anderledes ud. Årsagen er, at tyskerne er meget bekymrede over klimaforandringerne, og vil gerne tage aktivt del i at løse problemet. Velvidende at kødforbruget er en af de bedste måder at reducere CO2-aftrykket. Danskerne er også bekymrede, men har endnu ikke handlet ved at skære ned på kødforbruget. 

En undersøgelse fra Center for Udviklingsforskning ved Bonn Universitet i Tyskland viser, at verdens rigeste lande skal reducere deres kødforbrug med mindst 75 procent for at hjælpe klimaet. Og tyskerne er altså godt i gang:  I 2011 spiste de 62,5 kg kød om året i gennemsnit, mens tallet for 2022 er faldet til 54,8 kg. Et fald på lidt over 12 procent over en tiårig periode. Og det største fald er sket fra 2018 og frem. Udviklingen taler lige ind i FN's verdensmål 3 og 13, der handler om sundhed og klimaindsatsen.

Danskerne viser som sagt ikke samme interesse i at skære ned på kødet. Det anslås, at danskere spiser 52 kg årligt i gennemsnit. Det er lavere end tyskernes, men til gengæld har det gennemsnitlige kødforbrug ligget nogenlunde stabilt de seneste femten år. Så på trods af de gode intentioner har vi ikke skåret ned på kødet herhjemme.  

Hvad gør Tyskland anderledes? Ifølge en tysk forbrugerundersøgelse fra 2022 kalder hele 44 procent af befolkninger sig for flexitarer, det vil sige, de spiser fra alle fødevaregrupperne, men meget mindre kød, selvom kødet stadig er en del af diæten. De har altså taget en aktiv beslutning om at sænke deres kødforbrug, særligt i den yngre del af befolkningen. Desuden har plantebaserede produkter virkelig fået fat i det tyske marked. Produkter, der i smag, duft og konsistens minder meget om kød. Det gør det lettere at skippe ’det rigtige’ kød. 

Ifølge Center for Udviklingsforskning er gode hensigter og erstatningsprodukter ikke nok, det kræver også strukturelle forandringer at ændre kurs. De peger på højere skatter på kød som en upopulær, men dog nødvendig mulighed.  

Hvad siger FN’s klimapanel? I den seneste rapport fra FN’s klimapanel fastlås det, at et mere moderat indtag af kød til fordel for plantebaseret kost ikke alene gavner klimaet og fører til store fald i drivhusgasserne. Det vil også føre til bedre dyrevelfærd, reduceret arealanvendelse til foderproduktion – arealer der i stedet kan udlægges til vild natur – og bedre folkesundhed.  

Læs mere om tendenserne hos Verdens Bedste Nyheder.