Zero Waste UNEP Duncan Moore
30. marts 2023

Sortér - genanvend - skrot forsvarligt. Det er pointen med Zero Waste Day

Foto: UNEP/ Duncan Moore

Hvert eneste minut bliver hvad der svarer til en lastvogn fuld af affald, hældt ned i havet. Affald truer vores have, landjord, biodiversitet, økonomi og så forurener det.

I dag stiller FN skarpt på, hvordan vi minimerer vores affald, genanvender det der kan genanvendes, og hvordan vi behandler affald på en miljømæssig forsvarlig måde. Det sker på den såkaldte Zero-waste Dag. Altså dagen, hvor vi har fokus på at promovere bæredygtig produktion og skabe opmærksomhed på, hvordan vi ved at skære ned for affaldet kan komme tættere på at nå verdensmålene. Det er særligt verdensmål 11 og 12, der handler om netop bæredygtige byer og lokalsamfund, og ansvarligt forbrug og produktion, der er i fokus.

Affaldssektoren bidrager voldsomt til klimakrisen, biodiversiteten og tab af natur, og ikke mindst til forurening. Ud af anslåede 2,24 milliarder tons affald bliver kun lidt over halvdelen behandlet forsvarligt, når vi skiller os af med det. Og hvert eneste år smider vi næsten en milliard tons mad ud, og op til 14 millioner tons plastik havner i havene.

Zero-waste handler også om forsvarlig produktion, forbrug og at vi behandler affald forsvarligt i et lukket kredsløb, der ikke forurener hverken land, luft eller hav. Det handler også om at tage ansvar for at producere produkter og varer, der holder længe og som kræver færre og mere bæredygtige materialer. Ikke mindst kræver det, at ikke kun produktionen, men også transporten af varerne foregår så bæredygtigt og så lidt forurenende som muligt.

Forbrugerne har et stort ansvar: Ved at købe kvalitet og reparere varer i stedet for at smide ud, sikrer vi, at vi ikke forbruger mere, end vi har brug for. Ved at affaldssortere sikrer vi, at vores affald ender det rigtige sted, så det der kan genbruges, bliver genbrugt, og resten bliver behandlet miljømæssigt forsvarligt. Og ved at genanvende materialer sikrer vi, at der ikke smides produkter eller råvarer ud, der kunne have været genanvendt.

Først og fremmest kræver det handling fra regeringer, industrien og kommuner, regioner og lokale initiativer at sikre bæredygtig produktion og at forbedre muligheder for genanvendelse, så vi minimerer affaldsmængden.   

Du kan læse mere om Zero-waste Dagen her.

Vil du lære mere om FN's 17 verdensmål? Så læs med her.