UN City Parade Of Nations
25. oktober 2023

Sådan blev FN-dagen markeret flere steder i landet

Foto: FN Byen

‘We are a divided world. We can and must be united nations’.

Sådan sagde FN’s Generalsekretær, António Guterres, i sin tale på FN-dagen. Med henblik på de kriser der lige nu finder sted rundt omkring i verden, har FN aldrig været vigtigere. Det var ikke kun i New York FN-dagen blev markeret, det gjorde den også her i Danmark.

Først og fremmest var det dagen, hvor FN-forbundets ungekonference på Christiansborg blev afholdt. Konferencen var fyldt med gode inputs om, hvordan AI kan være med til at opnå verdensmålene men også hvilke ulemper der kan være ved brugen af teknologi. Selvom flere oplægsholdere erklærede sig ’ikke-eksperter’ på AI området, var der bred enighed om at AI er et værktøj vi skal lære at bruge og organisere, så det kan hjælpe os til at opnå verdensmålene, og ikke mindst at regulering på området er altafgørende. Der var oplæg fra repræsentanter fra FN, folketingspolitikere, eksperter inden for området og ungerepræsentanter ved FN. Konferencen blev holdt i samarbejde med FN-forbundets folketingsgruppe. Efter oplæggene var der mulighed for at netværke, og stille spørgsmål til panelet.

I går afholdt FN Byen København jubilæum, da det var 10 år siden den slog dørene op på Marmormolen. Minister for global klimapolitik og udviklingssamarbejde, Dan Jørgensen, var hovedtaler ved arrangementet, som også indeholdt musikalske indslag, og en spændende paneldebat om multilaterale løsninger som skal fremskynde opfyldelsen af FN’s 17 verdensmål inden 2030. Et festlige indslag var 'Parade of the nations' som skulle vise mangfoldigheden i FN Byens egen stab, og det er herfra coverbilledet stammer.

På Kastellet blev FN-dagen også markeret, her inviterede Danmarks Veteraner og Veteranstøtten til parade for at ære og anerkende danske veteraner og deres pårørende. Her deltog FN-forbundets forperson Jens Wandel. Dagen begyndte med et musikalsk indslag og den faste tradition, hvor der lægges krans ved monumentet til ære for veteranerne. Paraden i år havde særligt fokus på hospitalsskibet M/S Jutlandia, da det i år er 70 år siden skibet vendte hjem fra sit sidste togt. I løbet af dagen blev der afholdt flere taler og forskellige diplomer blev uddelt.

I Fynskredsen bliver FN-dagen markeret i morgen, når Fyns militærhistoriske museum åbner for gratis entré. Bestyrelsesmedlem Kim Slott Nielsen vil fortælle og vise billeder fra sin tur til Letland, hvorefter museumsmedarbejdere vil fortælle om udstillingen.

I Vejle blev der afholdt Verdensmiddag på FN-dagen, hvor netværket ’Kend din nabo’ stod bag arrangementet. Middagen var med til at skabe og vedligeholde godt naboskab på tværs af kulturer, og her var alle inviteret til en hyggelig aften.

FN-dagen er dermed blevet fejret på forskellig vis, men ens for alle arrangementer er anerkendelsen af FN’s afgørende betydning for fred og fremskridt.