Forsvarsforlig
3. juli 2023

Nyt forsvarsforlig støtter Ukraine og giver forsvaret et historisk løft

Foto: Pixabay/ 12019

Regeringen er sammen med Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige blevet enige om et forsvarsforlig for de næste 10 år. Aftalen sikrer, at Danmark kan tage et større ansvar for forsvar og sikkerhed i et stadig mere komplekst trusselsbillede.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen kalder aftalen en ’milepæl for dansk forsvar’ og ’et historisk og på alle måder tiltrængt løft,’ og understreger, at det er helt afgørende at aftalen er vedtaget med så bred opbakning. Det viser nemlig, at mange partier i Folketinget viser vilje til at tage ansvar i en så alvorlig situation.

Det er naturligvis Ruslands angreb på Ukraine der har vist os, at vi ikke længere kan tage fred og frihed for givet. Der er krig i Europa. Det tager den nye aftale dybt alvorligt, samtidig med at Danmark viser sin vilje og evne til at bidrage til vores fælles sikkerhed i NATO, EU og med vores allierede og partnere.

Regeringen og partierne er enige om at investere ca. 143 mia. kr. i dansk forsvar og sikkerhed de næste 10 år, samt at Danmark senest fra 2030 og frem lever op til NATO’s målsætning om at bruge to pct. af BNP på Forsvar og sikkerhed.

Med det ti-årige rammeforlig er partierne bag aftalen samtidig enige om, at der løbende tages stilling til nye behov og vilkår for dansk forsvar og sikkerhed, og at der i efteråret 2023 skal forhandles om den første delaftale. Samlet set betyder det, at Forsvaret styrkes med cirka 143 mia. kroner over de kommende 10 år. Forligskredsen vil som minimum mødes halvårligt for at gøre status på den samlede forligsimplementering og anvendelse af forligsmidlerne. Der ligger også en konkret model for styrkelse af værnepligten. Dette bliver lettere med Danmarks farvel til forsvarsforbeholdet, hvorved Danmark kan og vil bidrage til freds- og stabiliseringsindsatser i Europas nærområder.

Ud over det, lægges der op til en yderligere donation på 1,3 milliarder kroner til Ukraine. Donationspakken indeholder bl.a. luftforsvarsmissiler og midler til indkøb af artilleriammunition, som skal understøtte den ukrainske frihedskamp: Luftforsvarsmissiler, anden ammunition, køretøjer til bomberobotter og midler til EU-fællesindkøb af artilleriammunition. Donationspakken finansieres inden for Ukrainefonden, dog med forbehold for, at Finansudvalget endeligt tilslutter det.

Læs hele aftalen her.