Child School Pixabay Akshayapatra
11. september 2023

Ny rapport: Uddannelse er den bedste investering, verden ikke laver

Foto: Pixabay/ Akshayapatra

Der er urimeligt store forskelle på børns muligheder for at få en uddannelse verden over. Faktisk investerer vi 400 gange mere i uddannelse i den rige del af verden i forhold til i verdens fattigste lande.

Det viser en ny rapport fra Oxfam Danmark. Rapporten redegør for, hvor svært det er for lavindkomstlande at investere i kvalitetsuddannelse, fordi selvom viljen er der, og mange lavindkomstlande også prioriterer det, er der simpelthen ikke penge nok. Mangel på uddannelse fører til alvorlige konsekvenser for den enkelte, deres familier og ikke mindst samfundet, for vejen til en mere lige og retfærdig fremtid går gennem kvalitetsuddannelse.

For hver 100 dollars, der bruges globalt på uddannelse, går kun de 8 dollars til børn i udviklingslande. Det på trods af, at over 64 procent af verdens børn i alderen 5-19 år bor i netop de lande, det svarer til ca. 231 millioner børn. En af konsekvenserne af den manglende investering i uddannelse er, at der ikke skabes mulighed for at leve op til verdensmål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst for alle, og heller ikke mål 4, der handler om kvalitetsuddannelse. Heller ikke verdensmål 10, der handler om at mindske ulighed bliver mødt, da kvalitetsuddannelse er en afgørende faktor for at lykkes med det.

I Danmark diskuterer vi ofte, hvad god uddannelse er, og én af de ting, den bliver målt på, er lærer-elev ratioen, det vil sige forholdet mellem antallet af lærere og elever. I højindkomstlande som f.eks. Danmark blev den i 2021 opgjort til 14,2 elever pr. lærer, mens den i lavindkomstlande blev angivet til 42,1 elever pr. lærer. Der er altså næsten tre gange så mange elever pr. lærer i lavindkomstlande end i Danmark. Andre faktorer, der har betydning for at skabe god uddannelse er fysiske forhold, undervisningsmidler, lærernes uddannelse osv. Det er alt sammen faktorer, som kræver ressourcer. Sammenligner man tallene, blev der i 2021 brugt 98 millioner kroner til uddannelse i samtlige lavindkomstlande, mens tallet var 174 millioner kroner, alene i Danmark. Det er altså mere end tydeligt, hvilken kæmpestor kløft der er tale om.

Oxfam Danmark har en række anbefalinger til, hvad der er nødvendigt for at leve op til verdensmålet om kvalitetsuddannelse for alle og peger på, at Danmark for tiden ikke lever op til at bidrage med det årlige gennemsnit for den globale støtte til uddannelse. De anbefaler blandt andet at:

- Alle lande bruger mindst 4-6 procent af BNP og 15-20 procent af statsbudgettet på uddannelse

- Investering i uddannelse gøres mere lige og bør prioriteres, ikke mindst over for marginaliserede borgere som f.eks. flygtninge, piger og børn med handicap

- Verdens rigeste lande allokerer 0,7 procent af deres BNI til ren bistand, og at mindst 10 procent af bistanden bruges på uddannelse målrettet verdens fattigste

- Vi prioriterer global handling på ambitiøse og progressive skattereformer, der skal sikre, at alle lande kan finansiere deres egne uddannelsessystemer

Du kan læse hele rapporten her.

Der mangler over 50 millioner verden over. Skriv under her hvis du også synes, at der skal investeres mere i uddannelse og lærere.