Hannah Busing Zyx1bk9mqma Unsplash (1) (1)
4. september 2023

Mød os på Ungdommens Folkemøde i Valby

Foto: Unsplash/ Hannah Busing

Siden 2016 har Ungdommens Folkemøde været en demokratisk vitaminindsprøjtning til den danske ungdom med ambitioner om at fungere som bindeled mellem unge og beslutningstagere. Gennem workshops, sceneindslag og dialog ønsker Ungdommens Folkemøde at styrke unges demokratiske selvtillid og give plads til, at unge og unges udfordringer, fremtidsdrømme og ønsker kommer på dagsordenen.

FN-forbundet er selvfølgelig med! I et samarbejde med FN-Byen deltager vi ved to events, som vi afholder sammen med FN’s Udviklingsprogram UNDP.

Mød os:

Onsdag klokken 13-14 i teltet i Makerzone

Torsdag klokken 10-11 i FN-Byens pavillon, der også ligger i Makerzone.

Her vil vi spille Global Goals at Stake, som er en viden- og dilemmaspil, der involverer deltagerne til at tage stilling til spørgsmål og værdier i forbindelse med verdensmålene. Spillet er udviklet sammen med europæiske partnere og skal klæde unge mennesker på til at tage stilling til deres egne værdier i forhold til bæredygtig udvikling. Det vil også give dem en forståelse af nogle af de dilemmaer som beslutningstagere står over for, når de forsøger at nå målene. Det er FN-forbundet der har udviklet spillet i samarbejde med en række europæiske partnere, men på Ungdommens Folkemøde vil vi blande nogle af dilemmaerne med UNDP’s egne dilemmaer og spørgsmål.

Hver år samler Ungdommens Folkemøde op mod 30.000 unge mennesker. Du kan opleve en lang række forskellige organisationer, aktører fra det civile samfund og ungdomsorganisationer, når de rykker ind i de forskellige scener og tematelte omkring pladsen.

​Det er gratis at deltage – det eneste du skal gøre er at troppe op. Læs mere om Ungdommens Folkemøde her.