8. maj 2023

Landsmøde 2023

Pakhuset, Søndre Havnegade 7, 6000 Kolding

Tidsplanen er vejledende og kan ændres under mødet

10.00 Indskrivning starter, mulighed for at få en kop kaffe

11.00 Velkomst & åbning af landsmødet

Bilag 0-1: Dagsorden og tidsplan
Bilag 1-1: Forretningsorden

11.15 Beretning

Bilag 3-1: Organisatorisk beretning
Bilag 3-2: Bilag til organisatorisk beretning: Aktivitetsoversigt, maj 2022 - maj 2023

12.15 Økonomi, Godkendelse af regnskab for 2022 og kontingentsatser

Bilag 4-1: Årsrapport 2022
Bilag 4-2: Revisionsprotokollat til årsrapport 2022
Bilag 4-3: Bemærkninger fra parlamentarisk revisor til årsrapport 2022
Bilag 4-4: Regnskabsoversigt og budgetter
Bilag 4-5: Forslag om ændrede kontingentsatser

12.45 Indkomne forslag og fremtidig virksomhed

Bilag 5-1: Forslag til vedtagelse vedr. hovedkassererposten
Bilag 5-2: Forslag til udtalelse om ratifikation af FN’s atomvåbentraktat

Bilag 8-1: Handlingsplan 2022-2023
Bilag 8-1-2: Anneks til handlingsplanen - bestyrelsesudvalgenes arbejdsplaner
Bilag 8-2: Gældende, overordnet strategi og handlingsplan

13.30 Frokost

14.15 Indkomne forslag og fremtidig virksomhed (fortsat)

15.00 Valg til forretningsudvalg, bestyrelse og revision
Bilag 6/7/9-1: Opstillingskatalog
Bilag 6/7/9-2: Oversigt over valgte LM 2022 samt kandidater LM 2023

15.45 Eventuelt

16.00 Selve landsmødet slutter, kaffe og kage.

16.15 Tænk globalt – handl lokalt
Åbent debatmøde om verdensmålene med byrådsmedlemmer i Kolding Kommune, blandt andet Jørn Chemnitz (SF) og Filip Bekic Bladt (A). Dertil Kim Aagaard Holm (BærDet). Tidligere MF (RV) Jørgen Estrup er ordstyrer.

17.45   Slut


Organisatoriske papirer, referater, vedtægter mv. kan findes på https://fnforbundet.dk/om-os/foreningen/

Landsmødet kan overværes via Zoom  - Passcode: 838803

Vejledning for online-deltagelse og online-afstemning (kan kun benyttes af tilmeldte og stemmeberettigede deltagere).