Man 845847 640 (1)
11. oktober 2023

Læs denne måneds medlemsmail: Israel, konference, UNGA og kredsaktiviteter

Foto: Pixabay/ 51581

Kære medlemmer af FN-forbundet

Denne medlemsmail er skrevet på en tung baggrund. I weekenden angreb Hamas Israel i hvad der er det største angreb i årtier. Mens tabstallene stiger og kampene fortsætter vil jeg bruge denne medlemsmail som platform til at gengive, hvad FN’s Generalsekretær António Guterres har udtalt om angrebet:  ’Jeg fordømmer på det kraftigste angrebet på Israel og anmoder om at stoppe den onde cirkel af blodsudgydelse, had og polarisering’….’jeg anerkender det palæstinensiske folks legitimitet, men intet kan retfærdiggøre disse terrorhandlinger og drab, lemlæstelse og bortførelse af civile. Jeg gentager min opfordring til øjeblikkeligt at indstille disse angreb og frigive alle gidsler.’

Vender vi blikket hjemad, så nærmer vi os 24. oktober, hvor vi traditionen tro holder en konference på Christiansborg, og i år er temaet AI - kunstig intelligens. Med den nye teknologi følger mange muligheder for at komme i mål med verdensmålene, men også mange faldgruber, og det er noget af det, vi skal diskutere på konferencen. I løbet af eftermiddagen kan du møde bl.a. Jacob Blasius, Signe Gertz Jensen, Lise Coermann Nygaard og Rasmus Kemp, som er ungdomsdelegater ved FN, Henrik Fredborg fra UNDP, Mette Annelie Rasmussen fra UNEP, og Caroline Rusten fra UN Women. Du kan også møde  MF Trine Pertou Mach (Ø), MF Marianne Bigum (SF) og MF Birgitte Vind (S), og ikke mindst en række eksperter, der vil tale om blandt andet cyberwar, hvordan man kan bruge AI til at komme i mål med verdensmålene og meget mere.

Konferencen arrangeres i samarbejde med FN-forbundets Folketingsgruppe og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Læs hele programmet her. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. 

Første del af FN’s 78. Generalforsamling er netop afsluttet, og det var med massiv dansk deltagelse. Ukraine, bæredygtighed og Danmarks kandidatur til Sikkerhedsrådet var på tapetet, da de danske politikere deltog i ugens møder, og statsministeren mødtes med Generalsekretær António Guterres til en snak om bl.a. bæredygtighed. Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen nåede også at komme på talerstolen for Danmark,  ligesom ungedelegater til FN deltog. Cecilia Zade Iseni skrev sågar dagbog til Altinget, som kan læses her. Ud over møderne lykkedes det også en række medlemslande at underskrive en ny global aftale om beskyttelse af det åbne hav.   

Generalforsamlingens bedste tale blev holdt af regeringsleder Mia Amor Mottley fra Barbados, der spurgte forsamlingen, om det var for sent at komme i mål med verdensmålene. Det er en interessant formulering – 'at komme for sent til verdensmålene' – fordi på den anden side af de verdensmål vi ikke når, er der øget risiko og omkostninger. Det er jo ikke målene, som er urealistiske, det var tidsrammen. Derfor burde vi måske have inkluderet flere mål for tilpasning til havstigning og indregnet omkostningerne ved ikke at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder. Ikke overraskende kom hun samtidig med en af de mere passionerede opfordringer til at tage action nu. 

Når næste parlamentarikerdelegation tager til FN’s Generalforsamling i november, bliver det med deltagelse fra FN-forbundet, idet Kristine Amalie Rostgård, som sidder i vores bestyrelse, deltager. Jeg håber hun får skubbet på bæredygtigheds-dagsordenen og kommer hjem med et styrket netværk og inspiration til vores videre arbejde.

Mens vi er ved det internationale: Aziel Philippos Goulandris er forleden valgt til WFUNA's nye Generalsekretær. Han afløser Bonian Golmohammadi på posten, og vi glæder os til samarbejdet. WFUNA står for World Federation of United Nations Associations og er altså den internationale sammenslutning af FN-forbund, som også vi er en del af. WFUNA's formål er at styrke og støtte FN's arbejde ved at engagere globale borgere i dialog, demokrati og gennem samtale og initiativer, der støtter fred og multilateralisme. WFUNA holder kongres i Georgien i næste måned, hvor FN-forbundet er med sammen med UNYA-Denmark.

Den 21. september markerede vi FN’s Internationale Fredsdag, og i den anledning var vores Aalborgkreds på besøg på Aalborghus Gymnasium, hvor de talte for en fyldt sal af elever. Godt arbejde! Også i København blev dagen markeret med bl.a. arrangementet Spil Musik for Verdensfreden, som Københavnskredsen var inde over. Synlighed er vigtig, så tak for det! 

De lokale kredse var ligeledes til stede, da de Radikale Venstre og Socialdemokratiet, som er kollektive medlemmer i FN-forbundet, holdt hhv. årsmøde og kongres for et par uger siden. Tak for indsatsen til dem, der var med.

Vi er også så privilegerede at have en meget dygtig og entreprenant ungdomsorganisation: UNYA Denmark København, som netop har holdt generalforsamling og valgt en bestyrelse. Og ud over det har de også afholdt et arrangement om atomnedrustning i samarbejde med Nuclear Stories og Youth Fusion. Flot og vigtig indsats med at sætte fokus på behovet for nedrustning. Også i Aalborg er der aktiviteter, således holder UNYA Denmark Aalborg sammen med FN-forbundet Aalborg en talk den 25. oktober, hvor netop FN er på programmet. 

Flere aktiviteter: Sæt X ved den 11. december, hvor driftige medlemmer af FN-forbundets lokale kredse sammen med Aarhus Universitet planlægger en konference med arbejdstitlen ”Our Common World – Making the United Nations Matter” in Aarhus. Hold øje med info på vores kanaler og bliv opdateret.

Glem heller ikke konferencen om Vestsahara, der holdes på Christiansborg 14. november. Konflikten har ulmet længe, mens de internationale samfund har haft øjnene rettet andetsteds. Nu har de to stridende parter POLISARIO og Marokko efter 20 års våbenhvile genoptaget den væbnede konflikt. Konferencen vil bl.a. se på hvilke muligheder, FN og de nordiske lande har for at bidrage til en fredelig og retfærdig afslutning på den væbnede konflikt.

FN-forbundet er sammen med 21 andre NGO’er medunderskriver af en rapport, der netop er sendt til FN’s menneskerettighedskontor i Geneve. Dette sker forud for, at Danmark for 8. gang skal til ’eftersyn’ i den komité, som vurderer, i hvilket omfang landene lever op til konventionen. Der er særligt fokus på Danmarks planer om at sende fanger til fængsler i Kosovo og flygtninge til Rwanda. Læs den her.

Lad mig slutte af med nogle nyheder, som peger på et FN, der fungerer, trods tidens spændinger og kriser:

FN’s Sikkerhedsråd har netop godkendt at sende styrker til Haiti, der kæmper med omfattende bandekriminalitet. Sikkerhedsrådet har samtidig udvidet et handelsforbud rettet mod våben, så det nu rammer alle bander i landet, og ikke kun som tidligere er rettet mod enkelte individer. 

Under FN’s Miljøorganisation, er verdens lande blevet enige om en ny rammeaftale, der reducerer affald fra skadelige kemikalier. Aftalen sikrer en mere sikker og forsvarlig håndtering af kemikalieaffald, og du kan læse mere om aftalen her.

Sidst men ikke mindst er det -  30 år efter at krigen i Bosnien – Hercegovina sluttede - endelig lykkedes at finde og rydde bomberne, så de ikke længere truer befolkningens sikkerhed. Dette er sket på baggrund af en FN-konvention mod klyngebomber, som over 100 medlemslande løbende har tilsluttet sig. Danmark har skrevet under, og senest blev Nigeria land nummer 101 til at følge trop, da de skrev under den 1. august. 

Tak fordi I læste med, jeg glæder mig til at møde Jer alle sammen til vores konference den 24. oktober.

De bedste hilsner, Jens Christian Wandel, forperson for FN-forbundet.