Pexels Matteo Angeloni 14252715 København Vand (1)
21. februar 2023

København er særligt udsat for oversvømmelser, siger FN

Foto: Matteo Angeloni, Pexels

900 millioner mennesker vil blive hårdt ramt af den stigende vandstand, som er et resultat af fremtidens højere havniveauer. En del af de mennesker bor i København.

Så skræmmende lød konklusionen fra FN’s generelsekretær António Guterres, da han for nyligt talte om hvordan havniveauet vil berøre verden, København – og resten af Danmark.

FN’s klimapanel vurderer, at havniveauet er steget med ca. 20 cm fra starten fa 1900-tallet og frem til i dag. Og det vil stige yderligere med en meter i slutningen af dette århundrede. Størstedelen af stigningen kommer fra smeltet is på land, blandt andet indlandsisen og også de mange gletchere der smelter som et resultat af højere temperaturer. Også drivhusgasserne er syndere. Danmark og København være ekstra udsat, fordi vi har så meget kystlinje, og fordi Danmark er så fladt et land. Det går for alvor galt når en storm rammer, som vi senest har oplevet med orkanen Otto. Så vil vandet stå i gaderne og kældrene svømme over.

Andre byer i farezonen er f.eks. Kairo, Bangkok, Shanghai, Los Angeles og New York.

Det er muligt at klimasikre byer, og flere initiativer er allerede i gang. Men de er komplicerede, dyre og kræver politisk handling. I Danmark vil det ifølge eksperter fra Københavns Professionshøjskole kræve en fordobling af de eksisterende 1.100 km. diger, vi allerede har langs kysterne, og ikke mindst en national handleplan.