UN7263991 E1e
22. februar 2023

Kære Kaare Dybvad Bek, hjælp nu de evakuerede afghanere i Danmark

Foto: UN Photo

Mens afghanske kvinder og piger er blevet lovet asyl gennem FN's flygtningekonvention, sidder mange mænd i samme situation stadig og venter på en afklaring. Også kvinder og børn, der kom før særloven, venter endnu. FN-forbundet har skrevet en henvendelse til Udlændinge og –Integrationsminister Kåre Dybvad Bek og anmoder om, at der kommer skub i behandlingen af deres sager. Ingen skal sidde og vente i uvished.

 

Kære Kaare Dybvad Bek, 

Tillykke med genudnævnelsen som Udlændinge- og Integrationsminister. 

Tillad os, som vejledt i dit ministeriums respons d. 27. oktober 2022 pga. udskrivning af valg, igen at følge op på vores henvendelse fremsendt den 10. juli 2022, vedr. FN-forbundets korrespondance med dit ministerium pr. brev den 10. februar 2022, og svar fra minister Mattias Tesfaye den 21. marts 2022 vedr. ’Særloven om Midlertidig Opholdstilladelse for Personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder mv.’. 

I FN-forbundet bifalder vi Flygtningenævnets beslutning om, at afghanske kvinder og piger som udgangspunkt skal anerkendes som flygtninge, hvorfor afghanske piger og kvinder, der allerede er i eller kommer til Danmark, skal anerkendes som flygtninge efter FN’s flygtningekonvention. Det forstår vi også må gælde de piger og kvinder, der blev evakueret til Danmark sammen med deres brødre/fædre/ægtemænd under nævnte særlov. For de mænd, der opfylder de specielle kriterier i særloven for ansættelse/samarbejde i Afghanistan, formoder vi at samme anerkendelse i henhold til FN’s flygtningekonvention sker automatisk for hele familien. 

Vi finder det imidlertid bekymrende, at Udlændingestyrelsen allerede i forsommeren påbegyndte en praksis med at give afslag på ophold i henhold til nævnte særlov. Ifølge vore oplysninger fra maj 2022 har 54 fået afslag, 19 er ikke afgjort (udrejst/frafaldet), 7 sager er stadig verserende. Hvad skal der ske med de 54 personer? Hvor mange af disse er piger/kvinder, og hvor mange er del af familier? Er de blevet vejledt i muligheden for at søge asyl i Danmark, eller forventes de at rejse frivilligt tilbage til Afghanistan eller alternativt at flytte ind på et udrejsecenter? 

Som ministeren er bekendt med, har mindst 200 af de evakuerede forladt Danmark, efterhånden som det gik op for dem, at der ikke gives garantier for at få tilladelse til at blive efter de to års ophold, som særloven giver dem. Der er nu givet garantier for piger og kvinder, men hvad gælder for mændene? Har de udsigt til endnu en lang sagsbehandling af en asylansøgning med risiko for afslag?   

I FN-forbundet er vi bekymrede over, at kun 472 evakuerede (inkl. børn) (note1) har søgt om asyl i Danmark, hvilket kunne tyde på en utilstrækkelig vejledning. Ifølge Røde Kors og Refugees Welcome er lidt over halvdelen af gruppen børn. Af de ca. 200 voksne udgør kvinderne 60 %, hvoraf ¼ er analfabeter. Lidt mere end halvdelen - primært blandt mændene og de unge kvinder/store piger - taler engelsk. Disse familier ved ikke, hvad der sker med deres ansøgninger og lever nu med frygten for pludseligt afslag til nogle familiemedlemmer og dermed splittelse af familien.  

Der findes også en mellemstor gruppe på ca. 50 evakuerede, som ikke har ansøgt om asyl af en eller anden årsag, men som har lovligt ophold indtil særloven udløber i 2023. Hvad skal der ske med dem? 

Ruslands invasion i Ukraine og den deraf afledte særlov for ukrainske flygtninge i Danmark, har forståeligt nok vanskeliggjort indslusningen af de evakuerede afghanere i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked. Antallet er dog ikke større end at det bør kunne klares gennem en mere fokuseret indsats i samarbejde med f.eks. KL. 

FN-forbundet opfordrer derfor Udlændinge- og Integrationsministeren til hurtigst muligt at indkalde forligskredsen til forhandlinger om åbning af særloven med henblik på at give en garanti til alle evakuerede for lovligt ophold i Danmark i henhold til Flygtningekonventionen. 

Med venlig hilsen, 

Ditte Ingemann Hansen,

Forperson, FN-forbundet 

Finn Reske-Nielsen, 

Næstformand, FN-forbundet