Pexels Anna Shvets 3732692 (1)
2. marts 2023

Ingen må lades i stikken – heller ikke mennesker med handicap eller funktionsnedsættelser

FOTO: Pexels/ Anna Shvets

NY RAPPORT: Når det kommer til at nå FN’s 17 verdensmål skal alle med – alle lande og alle befolkninger. Også mennesker med handicap. Sådan lyder det i princippet bag verdensmålene – Leave No One Behind (Ingen skal lades i stikken) – men i praksis ser virkeligheden anderledes ud. I Danmark har vi nemlig svært ved at måle, hvordan det går med at opfylde verdensmålene for mennesker med en funktionsnedsættelse eller handicap, for der mangler data.

Det er et problem, for vi ved at i mange statistikker er mennesker med handicap stort set usynlige. De sakker bagud på en række parametre inden for f.eks. uddannelse og job. Ifølge en tidligere undersøgelse fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – har 27,6 procent af mennesker med et større fysisk handicap grundskolen som det højeste uddannelsesniveau, mens det kun er tilfældet for 9,4 procent af befolkningen uden et handicap. Vi ved at kun 43,5 procent med et større fysisk handicap er på arbejdsmarkedet. For mennesker uden et handicap er tallet 72,6 procent. 41,4 procent med et større fysisk handicap oplever at kunne tage bus og tog uden besvær, mens tallet er 86 procent for mennesker uden handicap. Og listen fortsætter...

VI mangler viden om, hvordan vi får alle med. Ikke kun som princip, men også i virkeligheden. Det betyder også, at vi mangler viden om, i hvor høj grad mennesker med handicap er en del af den bæredygtige udvikling. Ikke mindst betyder det, at vi ikke kan handle på det, når og hvis der er et problem.

Bevica-fonden har bedt VIVE om at udarbejde en rapport on FN’s verdensmål og udviklingen på handicapområdet i Danmark. Den kan du læse her.

Der er ingen tvivl om, at der er en udfordring med data på handicapområdet – i Danmark og på verdensplan. Men lad os i det mindste starte med at bruge de data, der allerede er, og tage FN’s opfordring om at få alle med, til os?