Grasp 933142 640
20. december 2023

I dag markerer vi FN's Solidaritetsdag

Foto: Pixabay/ Geralt

I en tid, hvor uligheden fortsat vokser, hvor klimabelastningen rammer de fattigste lande hårdest, og hvor der er krige med store civile omkostninger, er det vigtigere end nogensinde at markere den Internationale Solidaritetsdag og bruge den til at:

  • minde regeringer om at respektere deres forpligtelser i internationale aftaler
  • øge bevidstheden i offentligheden om vigtigheden af solidaritet
  • opfordre til debat og måder at fremme solidaritet for opnåelse af bæredygtige udviklingsmål, ikke mindst udryddelse af fattigdom
  • bidrage til nye initiativer til bekæmpelse af fattigdom

Begrebet solidaritet har defineret FN’s arbejde, siden organisationen blev etableret.

Det er en del af FN’s dna i solidaritetens ånd at arbejde på at sikre fred, sikkerhed og acceptable levevilkår for alle mennesker i verden.

Solidaritetsbegrebet er grundlaget for sloganet for FN’s verdensmål: 'Leave no one behind'. Og forpligtelsen til ikke ”lade nogen i stikken” er et afgørende parameter for, om vi når at indfri verdensmålene.

Baggrund for dagen: I december 2005 besluttede FN’s Generalforsamling at definere solidaritet som en af de mest grundlæggende og universelle værdier i det 21. århundrede, og samtidig besluttede man at erklære den 20. december hvert år for International Human Solidarity Day. Inden da havde man i december 2003 oprettet Verdenssolidaritetsfonden som en tillidsfond under FN’s udviklingsprogram, hvis formål det er at udrydde fattigdom og fremme menneskelig og social udvikling blandt de fattigste dele af udviklingslandenes befolkninger.                                                                                                 

Læs mere om den internationale solidaritetsdag her.