Den Internationale Dag For Biodiversitet
22. maj 2023

I dag er det FN's dag for biodiversitet

Hvis biodiversiteten har et problem, har menneskeheden et problem.

Og på trods af alle vores teknologiske fremskridt, er vi fuldstændig afhængige af sunde og levende økosystemer for vores vand, mad, medicin, tøj, brændstof, husly og energi, for blot at nævne nogle få. Derfor må vi udvise respekt, beskyttelse og genetablering af vores biologiske rigdom.

I dag er det FN’s dag for biodiversitet, og vi sætter fokus på at gå fra aftaler til handling, biologisk mangfoldighed er en af de søjler, vi bygger vores civilisation på. For eksempel leverer fisk 20 procent af det livgivende animalske protein til ca. 3 milliarder mennesker. Over 80 procent af menneskets kost stammer fra planter, og ligeledes 80 procent af de mennesker, der bor i landdistrikter i udviklingslande, er afhængige af plantebaseret medicin til grundlæggende sundhedspleje.

I Danmark er biodiversiteten som alle steder under pres. Ifølge Miljøministeriet trues biodiversiteten blandt andet, fordi naturen påvirkes med næringsstoffer, dræning af naturlige vandløb og vådområder, naturområder der gror til i krat og skov, og der er for lidt plads til naturen. Det gør, at mange bestande af dyr og planter får sværere ved at udvikle og formere sig på tværs af deres levesteder. Dertil kommer, at landbruget optager mere end det samlede landareal, og at byerne æder sig ind på naturen.

Truslen mod biodiversiteten har fået regeringen til at oprette 250 såkaldte Natura 2000-områder, der har til formål at beskytte naturen. Desuden har Danmark tilsluttet sig FN’s mål om at standse tilbagegangen af biodiversiteten og dens økosystemer. Til det formål er Biodiversitetskonventionen fra Rio topmødet i 1992 et vigtigt internationalt afsæt, for med konventionen fulgte et skift, så naturen og dens mangfoldighed af arter pludselig kom øverst på den globale dagsorden.

Du kan selv gøre meget for biodiversiteten: Har du en have kan du f.eks. undlade at bruge sprøjtemidler, lave en kompostbunke og lade haveaffald ligge i haven i stedet for at køre det på genbrugsstationen. Bor du i byen og har en altan, kan du plante insektvenlige blomster i krukker.