Money 2696219 640
1. september 2023

Forslag til ny finanslov lægger op til rekordbistand i 2024

Foto: Pixabay/Nattanan23

Flere penge til udviklingsbistand, færre til modtagelse af flygtninge, mere til (regn)skoven og en styrkelse af udenrigstjenesten. Det er nogle af hovedpunkterne i det forslag til finanslov 2024, der netop er blevet fremlagt.

Efter et år, hvor pengekassen var smækket så hårdt i, at dansk bistand kun nåede 0,67 procent af bruttonationalindkomsten (BNI), lægger SVM-regeringen nu op til, at dansk bistand i 2024 skal sætte rekord og nå op på 0,78 procent af BNI. I kroner og ører drejer det sig om 23 milliarder kroner. Dermed ryger bistanden lige præcis op over de 0,7 procent af BNI, som regeringen har fastslået som et godt niveau.

Det er den højeste procentsats i adskillige år.

Dansk økonomi er nemlig bomstærk og har klaret sig langt bedre igennem de sidste års kriser med Covid-19- og krigen i Ukraine end forventet. Det betyder, at de danske bevillinger til udviklingsbistand gennem de seneste par år har oparbejdet et milliardstort efterslæb i forhold til at nå 0,7 procent af BNI, og det skal altså indhentes i 2024.  I 2022 bevilgede S-regeringen lidt over 2,1 milliard kroner for lidt i bistand i forhold til at nå de 0,7 procent. Hele dét beløb lægges nu oven i 2024-bistanden.

I 2021 var efterslæbet på 1,2 milliarder kroner – et beløb der skulle indhentes over tre år. Derfor er der også 407 millioner kroner ekstra i bistand i 2024 for 2021.

Regeringen regner samtidig med at udgifterne til at modtage flygtninge rasler ned. Helt præcist var der i 2023 afsat mere end 3,3 milliarder, mens tallet for 2024 bliver under 800 millioner. Differencen på 2,5 milliarder kan i stedet for bruges på udviklingsbistand.

Samtidig opprioriteres den grønne bistand. I alt lægger regeringen op til at afsætte ca. 6 milliarder kroner til grøn bistand, hvilket er en stigning på ca. 2 milliarder i forhold til 2023. Pengene skal blandt andet gå til en samlet skov- og natursatsning, og også et gedigent bidrag til Amazonfonden inden 2030.

Udenrigstjenesten skal styrkes efter 20 års besparelser. I 2024 med 500 millioner ekstra stigende til 800 millioner kroner ekstra i 2027, så Udenrigsministeriets driftsbevilling løftes fra knap 2,5 milliarder kroner i 2023 til i alt knap 2,8 i 2027. Bistanden gennem danske civilsamfundsorganisationer forbliver uændret, om end beløbet nu figurerer et andet sted.

Læs flere tal hos Globalnyt, der har lavet en gennemgang.

Vil du vide, hvordan en finanslov egentlig bliver til? Læs med her.