Lise Og Marcus
1. december 2023

FN's årlige klimatopmøde er i gang

Foto: Lise Coermann Nygaard

FN’s årlige klimatopmøde er netop skudt i gang. COP28 – klimatopmødet er det 28. i rækken – holdes denne gang i Dubai. Og mødet kunne ikke være kommet bedre fra start: Allerede den første dag blev der nemlig indgået en historisk aftale om en ny fond, der skal hjælpe de fattige lande med at kompensere for de ødelæggelser der rammes af, på grund af klimaændringer, herunder tørke, ekstrem regn og oversvømmelser.

Dermed følger man op på den aftale, der blev indgået ved sidste klimatopmøde, og nu er rammerne lagt. Fonden skal midlertidigt holde til i Verdensbanken, og de fattigste lande, som er kernen i aftalen, sidder på flertallet i fonden.

Dubai som værtsland gik forrest og lovede at give 680 millioner kroner til fonden, og Danmark har givet lovning på i alt 350 millioner kroner. Det er dog til dels penge, der er taget fra udviklingsbistanden.

Kong Charles sagde i sin åbningstale ved COP28 at verden er ’frygteligt langt fra at være på rette vej’, hvad angår klimaforandringerne, og at de ikke længere er et fjernt problem. Der skal handles nu. Og han er ikke den eneste prominente taler. De næste dage byder programmet på taler fra 129 stats- og regeringsledere. Blandt andet statsminister Mette Frederiksen, der taler fredag aften.

Blandt nogle af de allervigtigste deltagere er de unge mennesker. Det er dem der skal komme med løsninger på den fremtid, de er en del af, og deres stemmer skal derfor tages alvorligt. Fra Danmark deltager blandt andet Lise Coermann Nygaard og Marcus Taulborg, som er ungdomsdelegater til FN. De næste uger skal de tage del i demokratiet og være med til at finde bæredygtige løsninger og skabe relationer, der giver et grønt afkast på den lange bane. Det er i øvrigt Lise og Marcus på coverbilledet.

Klimatopmødet løber frem til 12. december, og der forventes 70.000 deltagere. Følg med i programmet her, og læs mere om mødet på FN’s egen side.