Vandpexels Nyau Mimi 1446504 (1)
13. marts 2023

FN sætter fokus på vand i marts måned

Foto: Nyau Mimi /Pexels

‘The Water Summit in March must result in a bold Water Action Agenda that gives our world’s lifeblood the commitment it deserves.’ Sådan siger FN’s Generalsekretær António Guterres om den vand-konference, der afholdes i New York senere på måneden.

FN udvælger et særligt verdensmål hver måned, som de promoverer. I marts er det verdensmål 6 – Rent Vand og Sanitet. Vand er nemlig kernen i bæredygtig udvikling, og essentiel for menneskets eksistens: Energi og fødevareproduktion, sunde øko-systemer, ligestilling mellem kønnene, reduktion af fattigdom osv. Det at have adgang til rent vand, er et af de mest basale menneskelige behov. Vidste du f.eks., at mere end 800.000 mennesker dør hvert år af sygdomme, der er direkte afledt af beskidt og forurenet vand, utilstrækkelig hygiejne, og at mange rundt om i verden stadig ikke har adgang til noget så basalt som muligheden for at vaske deres hænder? I Syd- og Centralasien forudser man således, at 1,6 milliarder mennesker vil mangel rent drikkevand i 2030, på samme måde som 1,9 milliarder mennesker må undvære basale hygiejne faciliteter?

Vand er også en ressource, der er under et kæmpe pres. Overforbrug og forurening af grundvandet er blot nogle af de udfordringer verden har set igennem mange årtier, og det påvirker mange led af den menneskelige eksistens, både i forhold til økonomi, fødevareproduktion og helbred.

Ironisk nok har vi flere modsatrettede problemer. For meget vand og for lidt. Både ekstreme mængder vand som f.eks. oversvømmelser og skybrud, og ekstrem tørke, samt forurenet vand. Alt dette leder os til, at der er brug for at handle her og nu, hvis vi skal sikre en bæredygtig og fair distribution af vand til alle. Og det er noget af det, som Vandkonferencen - UN 2023 Water Conference – vil sætte på dagsordenen, så vi får lavet en bæredygtig og effektiv vand-agenda.