Fængsel Pixabay Fifaliana Joy
6. december 2023

FN’s Torturkomité vil have Danmark til at droppe fængselsplaner i Kosovo

Foto: Pixabay/ Fifaliana-joy

I november blev Danmark blev eksamineret af FN’s Torturkomité, og FN-forbundet havde i den forbindelse bidraget til den rapport, som skulle klæde komitéen på til arbejdet. Nu er konklusionen klar: Danmark bør afstå fra at leje fængselsfaciliteter uden for landets grænser og sikre sig, at personer, der er frihedsberøvet, ikke diskrimineres på baggrund af deres nationalitet eller familiestatus.

Sådan skriver torturkomitéen blandt andet efter at have gået en lang række menneskeretslige spørgsmål i det danske fængselsvæsen efter i sømmene.

Konkret frygter de blandt andet for de indsattes adgang til både sundhedsbehandling og besøg fra familie. De er også bekymrede for, at det er det lokale fængselspersonale i Kosovo, der skal efterforske sager, hvor indsatte bliver udsat for eksempelvis tortur, mens de afsoner i Kosovo.

Torturkomitéen gav en række anbefalinger på en række retsområder for at sikre, at FN’s torturkonvention efterleves fuldt ud, og fokuserer blandt andet på forholdene i fængslerne, myndighedernes håndtering af asylansøgere samt brugen af tvang i psykiatrien.

Der er dog også ros: Komiteen roser komitéen Danmark for at have vedtaget en række lovændringer og handlingsplaner inden for området, blandt andet inden for isolationsfængsling, psykiatrien og mental sundhed.

Om det udtaler udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen: ’Kampen mod tortur har været en dansk prioritet i over tre årtier, og hver gang tortur og anden mishandling finder sted, krænkes den menneskelige værdighed. Derfor støtter Danmark også internationale instanser, som sikrer landenes overholdelse af forbuddet mod tortur.’ Han fortsætter:  ’Vi gør meget i Danmark for at forebygge og bekæmpe tortur, og det er selvfølgelig altid godt at blive tjekket efter i sømmene, så vi fortsat sikrer en høj standard. Regeringen vil nu gennemgå anbefalingerne.’

Socialdemokraternes Socialdemokratiets retsordfører, Bjørn Brandenborg mener dog ikke, at FN’s konklusion er nok til at ændre planerne. I Altinget er han citeret for at sige, at ’vi kommer ikke til at ændre vores planer om at leje fængselspladser i Kosovo, fordi FN’s Torturkomité vurderer, at det er på kant med menneskerettighederne. Vi har lavet en meget, meget omfattende aftale, som stiller store krav til uddannelsen af medarbejderne dernede, til personalet, der skal lede fængslet, og til både sundhedsbehandling og besøg. Det vil være ligesom at afsone under danske vilkår. Bare i et andet land. Måske med noget personale, der har lidt sværere ved at tale dansk, men for mange er det alligevel ligegyldigt, for de taler ikke selv dansk.’

Den næste rapport skal indgives senest den 24. november 2027. Danmark skal dog allerede inden for det kommende år rapportere om udviklingen i forhold til tre udvalgte anbefalinger.

Læs komiteens anbefalinger her.

Baggrund: Hvad er FN’s Torturkomité?

FN’s Torturkomité er én af de centrale platforme for det konkrete arbejde med at bekæmpe tortur overalt i verden. Der sidder ti uafhængige eksperter i komitéen, og deres opgave er at undersøge, om staterne overholder sine forpligtelser i forhold til FN’s torturkonvention.

Konventionen er ratificeret af 173 lande og trådte i kraft i Danmark i 1987.  Den har til formål at beskytte enhver mod tortur og indeholder en række forpligter staterne i den forbindelse.