KR (1)
10. februar 2023

FN: I dag er der fokus på kvinder inden for videnskaben

FOTO: Katherine Richardson/ Klimarådet

I år fokuserer FN’s internationale dag for kvinder og piger inden for videnskab på kvinder og pigers rolle i den forskning, der forholder sig til verdensmålene. Især målene 6, 7, 9 og 11 om henholdsvis: Rent vand, ren energi, bæredygtig industri, innovation og infrastruktur og bæredygtige byer og samfund. 

FN’s generalsekretær António Guterres har igen og igen gjort opmærksom på nødvendigheden af, at kvinder og piger over hele verden får ligeværdig adgang til uddannelse og ansættelse også inden for videnskab og forskning. 

I Danmark er der, om end der er lang vej til fuld ligestilling, en del kvinder indenfor forskning, der beskæftiger sig med verdensmålene. 

Én af de meget markante profiler er Katherine Richardson, der er professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Centre KU. Hun forsker i, hvordan menneskelige aktiviteter påvirker jordens overordnede miljøtilstand (Earth System Science), herunder hvordan havets biologiske processer påvirkes af og påvirker klima. Hun var i 2019 udpeget af FN’s Generalsekretær som medlem af ekspertgruppen med ansvar for udarbejdelsen af FN’s 2019 Global Sustainable Development Report (GSDR). 

Katherine Richardson er medlem af Klimarådet, som er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen. Hun er også med i Kvindernes U-landsudvalgs nye podcastserie Den halve verden, som handler om ligestilling anno 2023. 

PS Vidste du, at: 

 - Kvinder typisk får mindre bevillinger end deres mandlige kolleger? 

- Selvom kvinder udgør 33 procent af alle forskere, er kun 12 procent af medlemmerne af de nationale videnskabsakademier kvinder? 

- Kvinders arbejde underrepræsenteret i højt profilerede tidsskrifter, og de bliver ofte forbigået til forfremmelse? 

Læs mere om FN's dag her. 

Læs mere om klimarådets arbejde her. 

Og mere om Katherine Richarson på LinkedIn her