Forside 11 dec 2023 MR 75 hæfte
21. december 2023

Det her skal I huske!

En række danske organisationer gav deres vigtigste anbefalinger til fremme af menneskerettighederne, da de mødets med politikere til en uformel fejring af 75 års jubilæet for Menneskerettighedserklæringen

Verdenserklæringen om menneskerettigheder blev vedtaget enstemmigt i FN for 75 år siden. Dermed blev fundamentale rettigheder for alle verdens borgere et afgørende mål for FN’s arbejde – og for menneskeheden.

Siden er vedtaget adskillige konventioner, som mere præcist og mere forpligtende fastslår borgernes rettigheder, som mand, kvinde, barn, flygtning, mindretal eller handicappet. Og der er mekanismer, som skal holde øje med alle landes overholdelse.

Det ligner en succes, men langtfra alle lande ønsker at sikre borgerne deres rettigheder og flere regeringer end tidligere afviser at holde fokus på menneskerettigheder og retsstatsprincipper. Derfor har der aldrig været mere brug for at stå vagt om værdierne og tankerne bag menneskerettighederne – og aldrig været mere brug for at hylde de mennesker og folkelige organisationer, der hver dag kæmper for dem.

Derfor mødtes en række danske organisationer med politikere på Christiansborg den 11. december 2023, til en uformel fejring af 75 års jubilæet for Verdenserklæringen, hvor organisationerne gav deres vigtigste anbefalinger til fremme af menneskerettighederne til de danske politikere – ude og hjemme.

I denne skriftlige opfølgning gengives hovedpunkterne, der blev uddybet til fremlæggelsen (der kan ses på facebook, hvor Martin Lidegaard byder velkommen 16m30s inde i optagelsen, og den første organisation starter 29m00s. Hvert indlæg varer omkring 4 minutter).