Woman 41891 640
23. juni 2023

Danmark er helt i bund, når det kommer til ligestilling

Foto: Pixabay

De nordiske lande ligger i top, når det handler om ligestilling for hele verden. Lige på nær Danmark. Vi placerer os på en tvivlsom 23. plads langt efter lande som Namibia, Rwanda, Nicaragua, Filippinerne og Moldova, mens Island, Norge, Sverige og Finland indtager 4 ud af de 5 første pladser.

Det viser den nye Global Gender Gap Report 2023 fra Verdens Økonomiske Forum (WEF), der hvert år opgør den globale ligestilling. Rapporten måler på fire overordnede parametre: Økonomisk deltagelse og muligheder, adgang til uddannelse, sundhed og politisk indflydelse.

En del af problemet kan ligge i den danske selvforståelse, at vi allerede har fuld ligestilling og er et foregangsland, og derfor ikke behøver at sætte ekstra ind. Vores nordiske naboer har derimod taget politiske redskaber i brug: Mere øremærket barsel til mænd, kønskvoter i bestyrelser og bøder og manglende ligeløn er nogle af redskaberne.

Ude i verden ser det heller ikke godt ud for kvinderne: FN’s Udviklingsorganisation UNDP har netop udgivet nye tal i Gender Social Norms Index der viser, at der stadig finder massiv diskrimination af kvinder sted. Data er trukket fra mennesker fra 59 lande verden over, og de viser blandt andet, at halvdelen af de adspurgte mener, at mænd er bedre egnede til at være ledere end kvinder, mens skræmmende 25 procent mente, at det er i orden at slå sin kone. Og på trods af at kvinderne i de lande, der indgår i data, er bedre uddannet end mændene, tjener de stadig 39 procent mindre end mænd i gennemsnit.

Alt i alt ser det ud til, at der både i Denmark, men også resten af verden, er et stykke vej før vi kan sætte X ved verdensmål nummer 5: Ligestilling blandt kønnene.