Woman 7662937 640
24. november 2023

D. 25. november er det FN-dagen for afskaffelse af vold mod kvinder

Foto: Pixabay

Lørdag den25. november markeres FN-dagen for afskaffelse af vold mod kvinder. Selvom kalenderen snart viser 2024, er vold mod kvinder stadig et udbredt problem verden over. I flere lande har kvinder fortsat ikke opnået ligestilling med mænd, på trods af at flere nationer har ratificeret menneskerettighedserklæringen. Det er i år 75 år siden menneskerettighedserklæringen blev skrevet. I artikel 1 i erklæringen, står der at alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. Desværre er virkeligheden en anden rundt omkring i verden, og langt fra alle lande som har ratificeret erklæringen, overholder den i praksis. FN har derfor valgt at øge opmærksomheden omkring det vedvarende problem.

Lørdag d. 25. november markerer samtidig begyndelsen på FN-kampagnen ’16 Days of Activism against Gender-Based Voilence’.  Denne globale kampagne har til formål at bekæmpe vold mod kvinder og strækker sig frem til den 10. december, der fejrer dagen for menneskerettighedserklæringen. 16 Days of Activism er en appel til handling. Det er ikke blot en erindring om vores forpligtelse til at opnå ligestilling, men også en opfordring til konkrete handlinger, der kan ændre på uligheden mellem mænd og kvinder. Temaet for dette års kampagne er ”UNITE! Invest to prevent violence against women and girls”. Derfor opfordres både regeringer, organisationer og enkelte individer til at investere i initiativer, der adresserer årsagerne til vold. Når vi på tværs af lande arbejder sammen om at stoppe vold mod kvinder, bidrager vi ikke kun til at opfylde menneskerettighedserklæringen, men vi skaber også en mere tryg fremtid, hvor kvinder og piger ikke lever i frygt for vold og diskrimination.